"İslam ülkesinde yaşayan gayri müslimlere (Müslüman olmayanlara) zulmedildiğinde, o devlet düşmanın eline geçer." anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 12.05.2012 - 02:56 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“İslam ülkesinde yaşayan zimmilere (gayri müslim vatandaşlara) zulmedildiğinde o devlet, düşman devleti olur (düşmanın eline geçer)” manasında bir hadis rivayeti vardır. (bk. Taberanî, el-Kebir, 2/184).

- Hafız Heysemî, bu hadisin senedinde zayıf bir ravinin ismini vererek hadisin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no: 10537)
 
- Şayet bu anlamda sahih bir rivayet söz konusu ise, bunu şöyle anlamak gerekir:
 
Bir devlet -gayri müslim de olsa- kendi vatandaşına haksızlık ettiği takdirde, bir gün idaresini kaybedebilir. Çünkü “Küfür devam ese de zulüm devam etmez.” Zulmeden payidar olmaz.
 
- Bu hadisten şöyle bir manayı da sezinlemek yanlış olmasa gerektir: 
 
Vatandaşlarına zulmeden bir devlet idaresi, vatandaşları tarafından düşman olarak algılanır. Halkıyla barışık olmayan idarecilerin uzun süre ayakta kalmaları mümkün değildir.
 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun