İnsanların yüz farlılıkları kaç çeşittir?

Tarih: 12.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Beyaz, zenci, Japon gibi yüz simalarındaki sır ve ilahi gaye nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Yeryüzünde mevcut insanların sayısı kadar farklı simalar vardır. Çünkü hiçbir sima diğer bir simanın aynısı değildir. İnsanların parmak izleri gibi, simaları da özel bir kimliği gösterecek, kişinin aidiyetini belirleyecek şekilde farklı olarak düzenlenmiştir.

2. Kur’an ve hadislerde “simaların sayısı” verilmiyor, farklı simaların varlığından bahsediliyor.

 “Odur ki annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir.” (Al-i İmran, 375),

“Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?  O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp, ölçülü bir biçim verdi. Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.” (İnfitar, 82/6-8)

mealindeki ayetlerde, Allah’ın iradesine ve meşietine bağlı olarak, insanların farklı şekillerde yaratıldığına, tasvir edilip şekillendirildiğine işaret edilmektedir.

“Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır.”(Rum, 30/22)

mealindeki ayette ise, insanların farklı simalara sahip olduklarına işaret edilmiştir.

- Ebu Musa el-Eşarî’nin bildirdiğine göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Allah (İlk insan) Âdem’i, yeryüzünün bütününden aldığı bir avuç topraktan yarattı. Bu sebepledir ki, Âdem’in çocukları / insanlar, bu toprak çeşitleri kadar farklılık gösterdiler. Kimi beyaz, kimi kırmızı-sarışın, kimi zenci, kimi bu renklerin arasındaki tonlarda vücut buldu.” (İbn Kesir, Rum, 30/22. ayetin tefsiri).

3. İnsanların farklı simalara sahip olduğu müspet ilimlerin de kabul ettiği bir konudur. Bir ateistin bundan farklı bir iddiada bulunması mümkün değildir. Ayrıca, unutmamak gerekir ki, bir ateistin en çok muhtaç olduğu şey, Allah’ın varlığı-birliği meselesidir. Allah’a inanmayan bir kimsenin Kur’an’ın Allah kelamı olduğuna inanması düşünülemez. Allah’a iman konusunda ve ateizmin yanlışlığını en güçlü ve en güzel bir şekilde ortaya koyan eserlerin başında Risale-i Nur eserleri gelir. Bunu özellikle tavsiye ediyoruz. Daha kısa zamanda, ilgili konulara vakıf olmak için de,  bu eserlere vakıf kimselerle yakın temas içinde olmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki, hadis-i şerifte;

“Bir tek kişinin imana gelmesine vesile olmak, sahralar dolusu kırmızı koyunlara sahip olmaktan daha hayırlıdır.” (Mecmau’z-Zevaid, 5/334) buyurulmuştur.

4. İnsanların göz, kulak, el, ayak, parmaklar gibi aynı sayıdaki ittifakları, bunların aynı sanatkâr tarafından yaratıldığına, dolayısıyla Allah’ın birliğine şahadet ettiği gibi, farklı sima, farklı renk, farklı dil konuşma gibi farklılıklar da Allah’ın iradesine şahadet etmektedir. Çünkü farklılıklar belli bir iradeyle yapılan bir seçimi, bir tercihi göstermektedir ki, bu husus Allah’ın mutlak iradesinin bir yansımasıdır.

- 2. maddede geçtiği üzere; “Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır.” (Rum, 30/22) mealindeki ayette, sunduğumuz bu gerçeklere işaret etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun