İmam-ı Rabbani namazda tahiyyatı okurken şehadet parmağını kaldırmanın uygun olmadığını, yapmamak gerektiğini söylemiş midir?

Tarih: 24.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmam-ı Rabbani’nin Mektubat’ının 312. mektubunda bu konuya verdiği cevabın özeti şudur:

Şehâdet parmağı ile işâret etmenin câiz olduğunu bildiren hadîs-i şerîfler çoktur. Hanefî Mezhebi'ndeki âlimlerin bir kısmı da, böyle söylemiştir. Hanefî Mezhebi'ndeki kitaplar, çok dikkatle okunursa, parmak kaldırmanın câiz olduğunu bildiren haberlerin, usûl bilgileri olmayıp nevadir (az bulunan) haberlerden olduğu görülecektir.

İşâret etmenin harâm olduğunu söyleyen âlimler vardır. Mekrûh olduğunu bildiren fetvâlar mevcûttur. İşâret edilmez, usûl haberleri böyledir diyenler çoktur. O hâlde, bizim gibi mukallidlerin, hadîs-i şerîf vardır diyerek, işâret etmeğe kalkışmamız ve böylece, birçok müctehidlerin fetvâları ile harâm veyâ mekrûh ve yasak olduğu bildirilen bir işi yapmamız doğru olmaz.

Hanefî Mezhebi'nin âlimleri, işâret için bildirilen hadîs-i şerîflerin çok ve başka başka olduğunu görünce, namâz hakkındaki kesin ve açık emirlere uygun olmayan, fazla bir hareketin yapılmamasını söylediler. Çünkü namâzda esâs, fazla hareketten sakınmak ve olgun bir şekilde bulunmaktır.

Hanefî âlimleri arasında, işâret edilir diyenler, böyle fetvâ verenler de vardır. Birbirine uymayan fetvâlardan, herhangi birine uyulursa câiz olmaz mı? denirse:

Cevâb olarak deriz ki, fetvâların uymaması, câizdir, câiz değildir veyâ halâldir, harâmdır, şeklinde olduğu zamân, câiz değildir veyâ harâmdır diyen fetvâlara uymak esâstır.

Aklı başındaki oğlum Muhammed Saîd, parmakla işâret üzerinde bir risâle yazmaktadır. Temâm olunca, bir sûretini inşâallah gönderirim.

Not: İlgili Mektubun Arapça baskısında Arapça’ya tercüme eden kişi buradaki dipnotunda şunları yazmıştır: “Muhammed Said ilgili kitabı tasnif etti. Küçük kardeşi Şeyh Muhammed Yahya da ona reddiye olan bir risale yazdı. Ben o kitapları görmedim, fakat şeyhlerimizden bunu duydum ve öyle anladım ki, Teşehhüdde işaret parmağını kaldırmak sünnettir.”

İlave bilgi için tıklayınız:

Teşehhüdde, parmakların nasıl tutulmalıdır? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun