İçki içenler tövbe etmeden ölürse, ahirette kevser şarabını içemez mi?

Tarih: 27.04.2020 - 16:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ben çok olmasa da içki içen bir insanımdır. Haram olduğunu biliyorum fakat yine de içiyorum.
- Duyduğuma göre içki içen birisi tövbe etmeden ölürse cennette kevser şarabından içemeyecekmiş.
"Her sarhoşluk veren şey şaraptır ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse şarabı dünyada içer de ona devam üzere iken tövbe etmeden ölürse, ahirette kevser şarabını içemez." (Müslim, Eşribe, 73)
- Bu hadise göre ben şimdi eğer içki içmemeye tövbe etmeden ölürsem cennette Kevser şarabından içemeyecek miyim?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisin tercümesi şöyledir:

“Kim dünyada şarap içer de sonra bu günahından dünyada tövbe etme(den ölürse), o kişi ahirette cennet şarabından mahrum olur (içemez)." ( Müslim, Eşribe 76-78. Nesai, Eşribe 45, 46)

Hadiste “kevser şarabı” ifadesi yoktur. “ahirette onu (şarabı) içemez” ifadesi vardır.

İmam Nevevi bunu şöyle açıklıyor:

Şarab/içki içmeye devam eden ve tövbe etmeden ölen kimse cennete gitse bile, -cennetin önemli bir zevk ve keyif aldıran çok lezzetli olan- oradaki şaraptan mahrum bırakılır. Ehl-i sünnet alimlerine göre, günahtan tövbe edenlerin tövbeleri kabul olduysa, onlar cennete gider. Tövbe etmeden ölenlerin durumu Allah’ın affına bağlıdır. Allah dilerse onu da affeder, dilerse cezasını verdikten sonra cennetine alır. Her iki durumda da şaraptan tövbe etmeyen kimse cennetteki şaraptan içemez, ondan mahrum bırakılır. (krş. Nevevi ,Şerhu Müslim, 13/173)

Demek ki, dünyada içki içen, içmeye devam eden ve bunlardan vazgeçip tövbe etmeyen kimse ahirette ondan mahrum bırakılarak cezalandırılacaktır. Bu da içkinin uhrevî cezalarından biri olacaktır.

O halde, cennetin şaraplarından içmek için, her türlü içkiden uzak durmak, eğer bu günahı işlediyse derhal tövbe etmek ve Kur'an'ın ifadesiyle takva sahibi olmak gerekir:

"Takva sahiplerine vadedilen cennetin misali (şudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır..." (Muhammed, 47/15)

Şu halde, cennetin bu nimetlerine mazhar olmak isteyen mümin, her türlü haramdan uzak durmalı, bir günah işlediyse, her an ölüm gelebilir ihtimaliyle hemen tövbe etmelidir. Allah korusun, tövbe etmeden ölüm gelirse, iman ile vefat etse bile, cennetin bazı nimetlerinden mahrum kalabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun