Hz. Ömer içki içmiş midir?

Tarih: 05.01.2015 - 16:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kimseler, Hz. Ömer`in içki içmesine delil getiriyorlar ve şöyle diyorlar:
"Came" Tirmizi, c. 2, s. 17 hadis: 3063; "durrul-mensur", c. 2, s. 52. 2) "Müsned", Ahmed ibn Hanbel, c. 2, s. 53 hadis: 380 3; "Suneni Ebu Davud", c. 2, s. 129 hadis: 368;4; Suneni Tirmizi", c. 1, s. 342 hadis.
- İkinci halife ve şarap içmek "Beyhakî" Sünenü'l-Kübrâ" kitabında Abdullah bin Ömer'in dilinden babasının hilafet döneminde söylediği sözleri şöyle anlatır:

 "Ben cahiliye devrinde şarap içmekte herkesten ileride idim. Şarap içmek zina gibi değildir."
- O, şarapla ilgili ayetleri kendi yararına anlatan ve şarap içmekten el çekmeyen insanlardan biriydi. Nihayet, "Maide" suresindeki ayet olarak açıkça onu yasakladı ve şarap içene azap vaadi verdi. Ayetlerinin bir bölümü "vida" haccında nâzil olan "Mâide" suresi Peygamber (saa) 'e nazil olan son suredir.
- Ömer "Maide" suresinin heccetul vidada inen ayetlerinden süreler geri şaraba adet ettiğinden bu ayetin nazil olarak azap vaadi vermesinden, hem de kendi söylediği "çəkindik, çəkindik" sözünden sonra yine de katı nebiz içmeye devam ediyor ve şöyle diyordu:

"Biz bu koyu şarabı buna göre içiyoruz ki, mədəmizdəki deve etlerini sindirim etsin, əziyyətimizə neden olmasın. Şarap herkesin aklını karıştırıp perişan ederse, ona biraz su katıp içsin. "
- Ayrıca diyordu: "Ben karnı çıkmış, yahut karnı ateşle dolu olan bir erkeğim. O qeliz şarabı içerim ki, karnım yumşalsın. "

- Ayrıca diyordu: "Bu develerin etini Karnımız sadece bu tumturaklı, katı ve mayalı nebiz sindirmek. " O, ömrünün son zamanlarına kadar katı nebiz içirdi.
- Amr bin Meymun diyor: "Ömer'e mızrak çarpan zaman ben onun yanında idim. Yatağa düştüğü bu anlarda onun için nebiz getirdiler ve onu içti. Onun içtiği şarap o kadar katı ve güçlü idi ki, kendisinden başka bir kişi onu etseydi mutlaka mest olur ve Ömer de ona şarap içmek cezasını uygulardı. Fakat halife şarap içmeye çok adet ettiğinden, ya da ona biraz su ilave edip emilimini azalttığından şarap ona etki göstermiyordu.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda yer alan ve Hz Ömer’e nisbet edilen sözler, Kur’an’ın kesin olarak yasakladığı şarap (hamr) ile ilgili değil, diğer ürünlerden yapılan ve sarhoş edici olmayan içeceklerle ilgilidir.

Şarap dışında kalan ve kuru üzüm, kuru hurma, arpa, darı, bal gibi maddelerden elde edilen ve nebiz, fadih, tıla, bit‘, nakî‘, seker, halitan, mizr, cia gibi isimlerle anılan içeceklere; suda bekleme süresine, pişirilip pişirilmediğine, kaynama miktarına, köpürme ve keskinleşme safhalarına, sade veya karışık olmasına, hatta üretiminde kullanılan kap ve alete ve üretim usulüne göre farklı dini hükümler verilmektedir.

Bununla birlikte fakihler bu tür içeceklerin normalde sarhoş edicilik vasfı taşımasını, haram sayılmaları için yeterli görmekte; Hanefiler, özellikle de Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ise, bu gruptaki bazı içeceklerin sarhoşluk vermeyen miktarının içilmesini haram saymamaktadır.

Ancak bütün fıkıh mezheplerinde "çoğu sarhoş eden her türlü içkinin azının da haram olduğu" genel ilkesi benimsenmiş, içkinin haram olmasının illeti de kişilerin sarhoş olması değil o içkinin normalde "sarhoş edicilik vasfının bulunması" şeklinde objektif bir ölçüye bağlanmıştır.

Fakihler arasında hamr, nebiz, bazık, tıla, müselles, buhtec gibi isimlerle anılan içki türlerinin tanımında veya haram oluş safhasını belirlemede kullanılan kaynama, ekşime, keskinleşme ve köpük atma gibi kriterler, bir anlamda bu içkinin sarhoş edicilik vasfını kazanmasını belirlemeye ve cezai yaptırım uygulanmasını hukuki bir esasa bağlamaya yönelik objektif ölçülerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun