Hz. Musa'nın köpek hikayesi doğru mu?

Soru Detayı

Hz. Musa'nın köpek hikayesi var bunun doğruluğunu öğrenmek istiyorum. İsrailiyat mıdır?
Hz. Musa'yı Cenabı hak bir köpekle imtihan etmiş. Bana en değersiz varlığı getir deyince o da bir köpeği getirirken sonra tasmayı kendi boynuna takıp en değersiz benim ya Rabbi demiş. Cenabı Hak da o köpeği bana getirseydin helak olmuştun ey Musa buyurmuş. Bu bilginin kaynağı nedir nereden gelmiş.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu kıssanın geçtiği herhangi sahih bir kaynağa rastlayamadık.

- Bununla beraber, bundan yaklaşık 80-90 yıl önce yaşamış Abdullah el-Makamati (1290-1351 h) adında bir zatın yazdığı, “Dost ve çoluk-çocuğa tavsiyeler konusunda doğruluğun aynası” manasına gelen “Mir’atu’r-reşad fi’l-vasiyeti ila’l-ahibbeti ve’z-zürriyyeti ve’l-evlad” adlı eserinde bu kıssaya yer vermiştir.

Buradaki kıssanın şekli şöyledir:

“Allah Hz. Musa’ya : ‘Git senin kendisinden daha üstün olduğun biriyle arkadaş ol!’diye emretti. Hz. Musa da gidip uyuz olmuş bir köpekle -bir süre- arkadaşlık ettikten sonra onu yolda salıverdi. Ve (yoluna devam edip) münacat etmek üzere Allah’ın tayin ettiği yere gitti. Allah Musa’ya: Eğer sen kendini ondan üstün görerek o köpeği buraya kadar getirseydin, seni nübüvvet divanından silecektim, diye buyurdu.” (bk. a.g.e, İran, 1425,  s.197)

Not: Bu eserin sahibi Şiidir. Kitap kıssalar kitabıdır. Bu tür kıssaların doğru olma ihtimali çok zayıftır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
1.434 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR