Hz. Musa'nın köpek hikayesi doğru mu?

Tarih: 04.04.2018 - 00:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Musa'nın köpek hikayesi var bunun doğruluğunu öğrenmek istiyorum. İsrailiyat mıdır?
- Hz. Musa'yı Cenab-ı Hak bir köpekle imtihan etmiş. Bana en değersiz varlığı getir deyince o da bir köpeği getirirken sonra tasmayı kendi boynuna takıp, en değersiz benim ya Rabbi demiş. Cenab-ı Hak da o köpeği bana getirseydin helak olmuştun ey Musa buyurmuş.
- Bu bilginin kaynağı nedir nereden gelmiş?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu kıssanın geçtiği sahih bir kaynağa rastlayamadık.

- Bununla beraber, bundan yaklaşık 80-90 yıl önce yaşamış Abdullah el-Makamati (1290-1351 h) adında bir zatın yazdığı, “Dost ve çoluk-çocuğa tavsiyeler konusunda doğruluğun aynası” manasına gelen “Mir’atu’r-reşad fi’l-vasiyeti ila’l-ahibbeti ve’z-zürriyyeti ve’l-evlad” adlı eserinde, bu kıssaya yer vermiştir.

Buradaki kıssanın şekli şöyledir:

“Allah Hz. Musa’ya : ‘Git senin kendisinden daha üstün olduğun biriyle arkadaş ol!’ diye emretti. Hz. Musa da gidip uyuz olmuş bir köpekle -bir süre- arkadaşlık ettikten sonra onu yolda salıverdi. Ve (yoluna devam edip) münacat etmek üzere Allah’ın tayin ettiği yere gitti. Allah Musa’ya: Eğer sen kendini ondan üstün görerek o köpeği buraya kadar getirseydin, seni nübüvvet divanından silecektim, diye buyurdu.” (bk. a.g.e, İran, 1425,  s.197)

Not: Bu eserin sahibi Şii'dir. Kitap kıssalar kitabıdır. Bu tür kıssaların doğru olma ihtimali çok zayıftır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun