Hz. İsa yere inecekse, neden, “Onların benden sonra ne yaptıklarını sen biliyorsun.” dedi?

Tarih: 08.02.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Maide suresi 117. ayetinin beyanıyla, Hz. İsa Cenab-ı Hakka der ki:
"Ben onların arasında olduğum müddetçe onlara şahit idim. Sen beni vefat ettirince onları gözetleyen artık sen oldun."
- Bu ayet-i kerime Hz. İsa'nın öldüğünü haber vermektedir. Dolayısıyla Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne inmesi mümkün değildir.
- Ayrıca Hz. İsa yere inecekse, neden "Onların benden sonra ne yaptıklarını sen biliyorsun." dedi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlk önce Hz. İsa'nın ölmesiyle ilgili meseleye cevap verelim. Nisa suresi 157. ve 158. ayetlerde şöyle burulmuştur:

"Bir de 'Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük.' demeleri sebebiyle kalpleri mühürlenmiştir. Halbuki onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi... Bilakis Allah onu kendisine yükseltmiştir. (Nisa, 4/157-158)

Bu ayetin açık beyanıyla, Yahudiler Hz. İsa'yı öldürmemiş ve asmamış; Allah onu semaya yükseltmiştir. Bu konuda birçok hadis-i şerif de mevcuttur.

Maide 117. ayete yanlış mana verilmektedir. Ayet şöyledir: 

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

Soruda "öldürme" manası verilen kelime "teveffa" kelimesidir. "teveffa" kelimesinin iki manası vardır. Bir manası  "öldürmek", diğer manası da "tam manasıyla almak”tır. İşte bu ayette ikinci manasıyla yani "tam manasıyla almak” manasıyla kullanılmıştır. Bununla da Hz. İsa'nın hem ruhla hem de bedenle semaya yükseltilmesi kastedilmiştir. 

Buna göre Hz. İsa şöyle demektedir: "Ben onların arasında olduğum müddetçe onlara şahit idim. Sen beni tam manasıyla aldığında (yani ruhum ve bedenimle beni semaya yükselttiğinde) artık onları gözetleyen sen oldun."

Dolayısıyla ayet-i kerimde Hz. İsa'nın öldüğü değil, ruh ve bedeniyle göğe yükseltildiği manası vardır.

İkinci soruya gelince, Hz. İsa'nın semaya yükseltilmesiyle gökten inmesi arasında uzun bir zaman vardır. Hz. İsa bu zaman diliminde onların ne yaptığı bilmemektedir. Bunu da Cenab-ı Hak beyan buyurur ve hakiki şahidin Allah olduğunu söyler. Buna göre ayetin manası şöyledir:

Ben onların arasında olduğum müddetçe onlara şahit idim. Sen beni tam manasıyla aldığında (yani ruhum ve bedenimle beni semaya yükselttiğinde) artık onları gözetleyen sen oldun. (Yani ben göğe yükseltilmemle yere inmem arasındaki zaman diliminde onların ne yaptığını bilmiyorum. Bu zaman dilimi arasında ümmetimin işlediği amelden haberim yoktur.)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İsa, kıyamet kopmadan önce tekrar yeryüzüne inecek mi ...
Hz. İsa (as) hakkında hadisler mütevatir midir?
Hz. İsa (as) tekrar yeryüzüne indiğinde kaç yıl kalacaktır ...
Hz. İsa geldiğinde Hristiyanlar helak mı olacak?
Hz. İsa aleyhisselamın inmesine inanmak gerekli midir? Delilleri ...
Peygamberimiz'den sonra başka peygamber gelmeyecek. Ama İsa ...
"Meryem oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun