Hristiyanlıkta şarap haram mıydı? Hz. Adem (as)'in çocuklarının birbiriyle evlenmesinde nasıl bir hikmet var?

Tarih: 23.03.2007 - 22:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Hz. Musa (as) döneminde şarap yasaktı, ama Hz. İsa (as) döneminde serbest. Hikmeten de zararlı olan bir şey nasıl helal edilir? 2) Hz. Adem (as)'in çocuklarının birbiriyle evlenmesinde nasıl bir hikmet var?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Yahudilikte haram olan şarabı, Hz. İsa Aleyhisselamın kaldırdığı ve şarabın Hristiyanlıkta helal olduğu bilinmektedir. Ancak bugünkü İncil metinlerinde şarabın hem helal kılındığına hem de haram olduğuna dair ifadeler vardır. Demek ki, İncil'in aslını değiştirenler, bununla ilgili hükümleri de değiştirmişlerdir.

Her şeyin sahibi Allah'tır. O dilerse helal eder, dilerse haram eder. Hz. İsa aleyhisselam şeriatında helal ettiyse o zaman helal olur, İslamiyet ile yasaklayınca da haram olur.

İçki, aklın sıhhatli düşünme ve muhakeme yeteneğini gideren, sarhoşluk denilen hale sebep olan içecekler.

Kur'an-ı Kerîm içkiyi yasaklamış ve haram olduğunu bildirmiştir:

"Ey Iman edenler! İçki (hamr), kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytanın işlerinden bir pisliktir." (Mâide, 5/90).

Ayette geçen hamr kelimesini fakihlerin çoğu aklı gideren bütün içkileri kapsamına aldığını söylemişlerdir. Hanefiler hamrı şöyle izah etmişlerdir: Köpüklenip kuvvetlenen yaş üzüm suyu, yalnızca bu tür içkilerin ismi hamr'dır Bunun dışındaki sarhoşluk veren içkiler hamr kelimesinin şumûlüne girmez. Bu tür içkiler sarhoşluk verdiği için hamr'a kıyasla haramdır. Fakihlerin çoğunluğu, sarhoşluk veren bütün içeceklerin azının da çoğunun da haram olduğunu ve hamr kelimesinin kapsamına dahil olduğunu söylemişlerdir (Sahih-i Müslim, Terceme ve Şerh, A. Davudoğlu, IX, 247, vd.).

Içki içmek Islâm'da yasak olduğu gibi, önceki semavî dinlerde de bu konuda bazı yasaklar getirilmiştir. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta şu cümleler dikkati çeker:

"Ve Rab Hârun söyleyip dedi: Sen ve seninle beraber oğulların, toplanma çadırına girdiğiniz zaman, ölmeyesiniz diye şarap ve içki içmeyin, nesillerinizce ebedî kanun olarak, tâ ki, kutsalla, bayağı şeyi ve murdarla temiz olanı birbirinden ayırdedesiniz." (Tevrat, Levililer, Bab, 10, A. 8, 9-11)

Incil'de bu konuda şöyle denir:

"Onlar yemek yerlerken, İsa ekmek aldı, şükran duası edip parçaladı ve tâbilerine verdi ve dedi ki: Alın, yiyin, bu benim bedenimdir. Ve bir kâse şarap alıp şükretti ve onlara vererek dedi ki, bundan içiniz. Çünkü bu benim kanım, günahların bağışlanması için birçokları uğrunda dökülen ahdin kanıdır. Fakat ben size derim: Babamın melekûtunda sizinle taze olarak onu içeceğim o güne kadar, ben asmanın bu ürününden artık içmeyeceğim." (Incil, Matta, bab, 26, A:26-29, Yuhanna, A:30:vd.).

İncil'in başka yerlerinde de Hz. İsa (as)'ın içki içmeyeceğine dair sözleri yer alır. (bk. Matta, 27/33-36; Markos, 14/24-25; Luka, 22/17-19; Yuhanna, 19/28-30.)
Konuyla ilgli başka ifadeler de vardır:

"Ef 5:18 Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolu olun.
Rom 14:21 Et yememen, şarap içmemen ya da kardeşinin sürçmesine yol açacak bir şey yapmaman iyidir.
Süleyman'ın Meselleri 20:1 Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar, Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir.
Rom 13:13 Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim.
1Se 5:6-7 Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. Çünkü uyuyanlar gece uyurlar, sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar.
Yeşaya 5:11 Sabah erkenden kalkıp içki peşinden koşanların, gece geç vakte kadar şarap içip kızışanların vay haline!
Habakkuk 2:15 Çıplak bedenlerini seyretmek için komşularına içki içirip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay haline!
Gal 5:19-21 Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı'nın Egemenliğini miras alamayacaklar."

Sorunuzun ikinci kısmının cevabı için tıklayınız:

Hz. Adem’in çocukları birbirleriyle nasıl evlendi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun