"Hiçbir peygamber ibadette kendini niyaz konusu yapmaz; bu, tevhide aykırıdır. Peygamberimiz namazda Salli ve Barik dualarını okumamıştır." Bu iddialar doğru mu?

Tarih: 15.08.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimize (asm) salavat getirilmesini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de emretmektedir.

Ahzab Suresi ayet 56'da şöyle buyurulmaktadır:

"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na tam bir teslimiyetle salat ve selam edin!."

Çünkü Allah ve melekleri Peygamber (asm)'i hep salat eder dururlar. Allah Teâlâ rahmet ve nimet vermesi ile, melekler istiğfarları ile ve hizmetleriyle Peygamber (asm)'e daima ikram etmektedirler. Bu sayede

"Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize melekleriyle beraber rahmetini gönderen Allah'tır." (Ahzab, 33/43)

buyurulduğu üzere, müminlere ilâhî feyz inmektedir. "Ey iman edenler! Sizler ona salat ve selam getirin, selamlayarak teslim olun." gibi dualarla onun üzerine Allah'ın salavatını, rahmetini ve bereketlerini niyaz edin. Ve selam vererek ona hürmet edin. Ve bir mânâya göre, hiç incitmeyerek teslim olun, boyun eğin.Bu âyet gösterir ki Peygamber (asm)'e salavat getirmek farzdır. Ancak tekrarına değinilmemiştir. Sahih olan budur ki, ismi zikrolundukça vacip olur. Bu hususta birçok hadisler rivayet olunmuştur.

Hanefi Mezhebine göre namazda Peygamberimize (asm) salavat getirmek sünnet (ed-Durrul Muhtar, I, 478), Şafiilere göre ise farzdır.(Muğni'l Muhtaç, I, 173).

Namazların son oturuşunda "Allahümme Salli ve Barik" dualarının okunması hadisle sabittir. Ashab-ı kirâm, Hz. Peygamber (asm)'e; "Biz sana nasıl selâm getireceğimizi biliyoruz, fakat nasıl salât getireceğiz? bunu bilmiyoruz." deyince, Allah elçisi bu duayı, öğretti. (bk. Buhârî, Enbiyâ, 10 , Müslîm, Salât, 65, 66, 69; Nesâî, Sehv, 49, 50-54).

Namazda ve diğer ibadetlerimizde okunan duaları, hem okuyarak hem de tavsiye ederek bize öğreten Peygamber Efendimiz (asv)'dır. Bu nedenle namazda okunan salavat dualarını da elbette okumuşlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun