"Hastalarınızı yemeye ve içmeye zorlamayın. Zira Allah onlara yedirip içirmektedir." hadisinde anlatılmak istenen nedir?

Tarih: 26.09.2012 - 09:13 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ukbe İbnu Âmir radıyaüahu anlı anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki:

"Hastalarınızı yeyip içmeye zorlamayın. Zira Allah Teâla Hazretleri onlara yedirir içirir." [Tirmizî, Tıb 4, (2041); İbnu Mâce, Tıbb 4,(3444).]

Resûlullah aleyhissalâtu vesselam, burada hastalara, onların iştahları olmadıkça bir şey yiyip içme hususunda zorlamamayı tavsiye etmektedir. Bu hususta ikna için "Onlara Allah'ın yedirip içirdiğini" beyan buyurur.

Tababete giren bu hadîsi de Aleyhissalâtu vesselamın mucizelerinden biri sayabiliriz. Zira günümüz tababeti de iştahı kesilen hastaya zorla yedirmenin ona fayda değil, zarar vereceğini belirtir. Vücut harareti otuz sekiz dereceyi aşar aşmaz, sindirim sistemindeki guddeler enzim (sindirim mayası) salgısını durdurmakta ve taze sıkılmış meyve suyu dışındaki bütün gıdalar, hazmı sağlayacak hiçbir enzim ile karşılaşmamaktadır. Binnetice, bu halde alınan gıdalar barsaklarda çürüdüğü için, zehirlenme hasıl etmekte herhangi bir fayda te'min etmemektedir.

Ateşli hastaların kilo kaybı, onları aç bıraktığımız zaman, zorla yedirdiğimiz zamana nisbetle daha fazla değildir. Üstelik hazım ameliyesinin gerektirdiği muayyen enerji sarfı, bünyenin, hastalığa karşı mücadele edebilmek için muhtaç olduğu hayati gücü o nisbette azaltmaktadır.

Gıda alınmadığı takdirde, vücut daha önceden depoladığı ihtiyatları kullanmakta, hayati fonksiyonlarda, gıdasızlık sebebiylebir gerileme meydana gelmemektedir. İşte vücuddaki bu ihtiyatların bünye tarafından kullanılma hâdisesi, gayb-âşina olan lisan-ı nübüvvette "Rab Teâla'nın yedirip içirmesi" olarak ifâdeye dökülmüş bulunmaktadır.

Hadîs konusunda âlimlerin izahı da şöyledir: "Yeme içme yerine geçecek her şeyle Allah hastaya imdâd eder, açlık ve susuzluk elemine karşı sabırla rızıklandırır."

(bk. Prof. Dr. İbrahim Canan, Hz. Peygamber'in Sünnetinde Tıp, s. 72)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun