Geceleri kapıyı kapatınız. Zira şeytan kapanan bir kapıyı açamaz, hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 26.07.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sıcak havalarda geceleri pencereyi açmakta bir mahzur var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Câbir (r.a)'den rivayet olunduğuna göre, Peygamber (s.a.m) şöyle buyurmuştur:

"(Evine girdiğin zaman) Besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan (Besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı da söndür. (Yine) Besmele çekerek, enine koyacağın bir ağaç par­çası ile de olsa kab(lar)ını(n ağzını) ört. Bir Besmele daha çekerek su kabını(n ağzını da) ört." (Buhari, Eşribe 18; Müslim, Eşribe 124, 125; Tirmizî, Eşribe 19)

Rivayet muhtelif vecihlerde bir kısım ziyadelerle gelmiştir.

İbnu Dakîku'l Îd der ki: "Kapıların kapatılma emrinde hem dînî, hem dünyevî maslahatlar var. Nefisler ve mallar böylece aylakların, fesadcıların, bilhassa şeytanların şerrinden korunmuş olur."

"Şeytan, kapalı kapıyı açamaz" sözü, bu emrin şeytanların insanlara karışmasını önlemek maslahatına râci olduğuna işaret eder.

İbnu Hacer icabı halinde yemek kaplarını örtme yerine çöp germekle iktifa etmedeki sırrı şöyle açıklar: "Zannımca bu sır, çöpü gererken çekilen besmeleyle ilgilidir. Böylece çöpün gerilmiş olması, o esnada besmele çekildiğine bir alamet olur. Gerilmiş çöp sebebiyle bunu anlayan şeytanlar kaba yalaşmaktan imtina ederler.

Peygamber (asm)'in "Yiyecek, içecek kaplarınızın üzerlerini iyice örtüp kapatınız." dîye emretmesi, yiyecek ve içecek maddelerini toz, toprak ve zararlı mikroplar­dan koruma hedefini gütmektedir. Büyük Peygamber (asm) bu emirleriyle en kıymet­li bir sağlık ve temizlik dersi vermiş bulunmaktadır.

"Câbir b. Abdullah (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

“Kapları örtün! Deriden yapılma su tulumlarının ağızlarını bağlayın! Kapıyı kapayın, kandilleri söndürün! Çünkü şeytan hiçbir su tulumunun ağ­zını çözemez, hiçbir kapıyı açamaz ve hiçbir kabın ağzını açamaz. Eğer siz­den birisi kabının üzerine enlemesine bir tahta parçası koymaktan başka bir çare bulamazsa, o zaman Allah'ın adını Bismillahirrahmanirrahim diyerek anıp sonrada bu belirtilenleri yapsın. Çünkü küçük fâsık / fare, ev halkı içerde iken üzerlerine evlerini yakabilir.” (Buhârî, Edebü'l-Müfred, 1221)

hadisi de açık kapılardan zararlı hayvanların girebileceği tehlikesine dikkat çekerek tedbir alınması istenmiştir.

Bu hadislerde, dünya hayatını yaşarken, ona bir ukba buudu kazandırma dersi verilmektedir. Kapıları kapatma, testilerin ağızlarını bağlama, yemek kaplarının üzerlerini örtme gibi dünyaya ait işler yapılırken, Allah’ın adı anılmakta, böylece şeytanın vereceği rahatsızlıktan kurtuluşun yegane vesilesinin Allah’a sığınmak olduğu gösterilmektedir. Bu görüşü destekleyen bir hadiste Allah Rasûlü (asm) şöyle buyurur:

Kişi evine geldiğinde, içeri girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan yardımcılarına 'Size yatacak yer ve akşam yemeği yok.' der. O kimse evine geldiğinde Allah’ı anmazsa, şeytan avanesine 'Yatacak yere yetiştiniz.' der. O zat yemek yerken besmele de çekmezse 'Hem akşam yatacak yere hem de akşam yemeğine kavuştunuz.' der.”

Şeytanlar ışığı ve aydınlığı sevmez, aksine bunları uğursuz sayar ve karanlıktan medet umarlar. Zira onlar, hava karardıktan sonra daha rahat hareket etme imkanı bulabilirler. Anlaşılan o ki, şeytanlar bu vakitte dört bir yanda cirit atmakta ve insanları yoldan çıkarma işlerine hız vermektedirler.

Sıcak havalarda pencerelerin açılıp uyunması, dinen yasak değildir. Bu halde Allah'ın adını anmak zararlardan korunmaya vesiledir. Sadece bu konuda değil dinimiz her hususta şeytandan Allah'a sığınmayı bizlere tavsiye etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun