Fussilet Suresi 16. ayette geçen "Uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik" ifadesindeki "uğursuz günler"e "Noel Günü" gibi bir anlam yüklemekte sakınca var mıdır?

Tarih: 04.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Burada Âd halkının felakete uğradığı günler, onlar için uğursuz olarak nitelendirilmiştir. Aksi halde bu günlerde bir uğursuzluk olsaydı, başka zamanlarda, başka kimselere de uğursuzluk meydana gelirdi.

Kelam bilginleri demişlerdir ki günlerin "uğurluluk" ve "uğursuz"lukla nitelenmeleri zatî değil, izafîdir. Yani gün bir adama göre uğursuz, diğer bir adama göre de uğurlu olabilir. Elem gören bir adam için uğursuz, nimet gören bir adam için uğurlu olur. (bk. Elmalılı, Hak Dini, ilgili ayetin tefsiri)

Bilindiği üzere, genel manalar ifade eden ayetlerin yanında, bizzat özel olaylara bakan ayetler de vardır. Ad, Semud kavimlerinin de içinde bulunduğu tarihî olaylar, bu hususî konuları teşkil etmektedir.

Hususî konulara ait olduğu açıkça belli olan bu gibi ayetleri tefsir ederken, manaların benzeri yerlere kaydırılması doğru değildir.

Mesela; konumuzla ilgili “Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik” mealindeki ayette yer alan  “o uğursuz günler” i “Noel” olarak tefsir etmek, o şekilde meal vermek caiz değildir.

Fakat, “uğursuz günler” ya da yanlış anlamayı önleyecek şekilde söylemek gerekirse “kara günler” ifadesinin her zaman için geçerli olduğu düşüncesinden hareketle, günümüzde kendini gösteren deprem, sel felaketi, hortum, kasırga gibi olaylara da işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Özetlersek, ayetin mantuku/lafzından anlaşılan mana sabittir, bu manayı açıklamak tefsirdir. İlgili mefhumuna benzeyen olayları kıyaslamakla ortaya çıkarılan mana değişkendir, vücuh ve mahmilleri/ yüklenen manaları farklı olabilir, bu ise bir tevildir. Meal ise, tevili kaldırmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun