Evrim ispatlandı mı artık?

Tarih: 18.03.2016 - 05:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- DNA analizleriyle insanların Neandertallerle, Denisovanlarla ve Homo heidelbergenlerle akraba olduğunun ortaya konulduğu ileri sürülüyor.
- Bu gelişmelere nasıl bakmalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evrimi din gibi kabul eden, bir yaratıcıyı reddeden ateistlerin iddia ettiği manada bir insan evrimi meydana gelmemiştir ki, olmayan şeyin neyi ispat edilecek. Yani insan daha aşağı yapılı canlıların değişmesiyle değil, doğrudan insan olarak yaratılmıştır. Allah isteseydi insanı başka canlıdan da halk edebilirdi, ama ilk insan Hz. Âdem babamızı topraktan yarattığını beyan ediyor.

Bilim de bunu söylüyor. Her canlı grubunun kendine has genetik yapısının bulunduğunu, bu genetik yapının tamamen değişerek bir başka yapıda canlıyı meydana getiremeyeceğini beyan ediyor.

Ateistler ilk insanın yaratılışını laboratuarda deneyemeyeceğine göre, bu konuda ileri sürülecek görüşler hep birer spekülasyon olarak kalacaktır.

Kaldı ki bilim, insanın daha aşağı yapılı canlılardan meydana geldiğini söylemiyor. Pozitivist felsefe taraftarı ateistler bilime bunu söylettiriyor. Tâ ki, gençlerin Semavî dinlerle olan bağlarını koparsınlar.

Soruda sayılan Neandertaller, Almanya’nın Neandertal vadisinde 1856 yılında bulunmuştur. 

Neandertal’in aslında raşitizm, yani kemik hastalığı geçiren beli eğilmiş bir insan olduğunu ve günümüz insanından hiçbir farkının bulunmadığını evrimci ateistlerden meşhur genetikçi Dobzhansky, bundan 50 yıl önce 1967 yılında, Anhoe’ne de 1970 yılında belirtilmişlerdir. Bunun için; Dobzshansky, T. Chamging Man. Science, 1967, Vol.155, s. 410 ve F. Anhoe; Neanderthals Had Rickets. 1970, Nature, 8 Aug adlı eserlere bakılabilir.

Görüldüğü gibi Neanderthaller günümüzden yaklaşık 150 yıl önce gündeme gelmiştir. Bunu yeni bir şey bulunmuş gibi tekrar ortaya atarak evrim hakkındaki felsefî düşüncelerini zihinlerde yerleştirmek istiyorlar.

Dikkat ederseniz her dört-beş ayda bir fosil gündeme getiriliyor ve bu fosilin öyle reklamı yapılıyor ki, artık o zamana kadar olan bütün fosillerden daha üstün olduğu, insanın geçmişinin tamamen aydınlandığı gibi aslı esası olmayan ve tamamen ideolojik bir zihniyetin düşüncesini yansıtan ifadelere şahit oluyorsunuz.

Nitekim beş ay önce Homo Naledi’nin insanın atası olduğu yaygarası vardı. Bakıldı ki o tutmadı ve hem de bu konu unutulmaya yüz tuttu, arkasından hemen bunu gündeme getirdiler.

Birkaç ay sonra, insanın atası olduğu imajını yenilemek için yeni bir reklam fosiline hazır olun. Bu algı reklamı son 50 yıldır öyle bıktırdı ki, artık gına geldi.

Biz onların ateizme dayalı evrim ideolojilerini takip etmekten bıktık, onlar bu yaygaradan bıkmadılar. Bilim adına bu ısrarlı ideolojik reklamların devamlı oluşu, bunun büyük menfaatler karşılığı yapıldığı intibaını uyandırıyor. Yoksa hakikati olmayan batıl bir felsefede bu kadar ısrarı anlamak mümkün değildir.

Canlıların genetik yapısını teşkil eden DNA’lar temelde belirli elementlerden meydana gelmektedirler. Yani, bütün canlılar aslında birbirleriyle hücre yapısı başta olmak üzere pek çok ortak yapı ve karaktere sahiptir. Bu benzerlik onların aynı yaratıcının eseri olduğu göstermektedir. Yoksa ateistlerin ileriye sürdüğü gibi, birinin diğerinden meydana geldiğini değil.

Hem bu evrimcilerin ileriye sürdüğü iddiaların doğru olduğu da şüphelidir. Şimdiye kadar bu konuda yaptıkları bir takım yorumlar, kasti olarak çarpıtılarak veya farklı canlılara ait kemik ve iskelet parçaları tek canlıya aitmiş gibi takdim edilerek toplum hep aldatılmış ve kandırılmıştır. Fosil delili olarak ileriye sürdükleri hiçbir parçanın doğru olmadığı görülmüştür. Ama her seferinde bir takım verileri yanlış yorumlayarak insanları hep aldatmışlardır.

Yaklaşık 150 yıldır, ileriye sürdükleri, canlıların silsile halinde birbirinden meydana geldiği görüşünü doğrulayacak tek bir fosil parçası dahi ortaya konamamıştır.

Öyle iddia edildiği gibi, canlılar birbirinden meydana gelmemiştir ki bir ara fosili olsun. Olmayan bir şeyin varlığını bugün ileri sürersin, bir süre sonra yanlış olduğu ortaya çıkar. Şimdiye kadar hep böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacağından zerre kadar şüpheniz olmasın.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun