Enflasyondan dolayı fiyatı yükseltmek caiz midir?

Tarih: 15.05.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Satılan malın eski fiyatı dondurulmuş değildir. Sattığınız malın değeri ne ise, o değer üzerinde koyacağınız fiyatla satabilirsiniz. Zira sattığınız malın değeri, sattığınız günkü değeridir; geçmiş değeri geçmişe aittir. Ona bağlı kalmaya mecbur değilsiniz. Yeter ki, enflasyon sebebiyle yaptığınız değer yükselmesi sonunda tespit ettiğiniz fiyat, muhitin koyduğu normal fiyat olsun, fırsatçılık, fâhiş kârlılık gibi muhitin makbul görmediği nispete çıkmış olmasın.

İslam'da bir malın değerini, genellikle, muhitin makul şekilde alışveriş yapan tüccarları tayin ve tespit eder. Buna muhitin örfü de denir. Bulunulan muhitin örfü nasıl bir fiyat tespit etmişse onu aşmamalı, daha yükseğe taşmamalıdır. Nitekim fiyat düştüğünde siz de düşürecek, muhitin tespit ettiği nispetten satış yapmaya siz de mecbur kalacaksınız.

Malın enflasyon sebebiyle değer kazanmasıyla, malı piyasadan çekip yokluk meydana getirmek suretiyle fiyat yükseltmeyi karıştırmamak lazımdır. Piyasa darlığı meydana getirmek suretiyle fiyat yükseltmek ihtikâra girer.

İhtikâr yapmak, yani stokçuluk ederek piyasada darlık meydana getirip fiyatları yükseltmek caiz değildir. Böyle bir darlık şayet gıda maddesinde meydana getirilmişse, bunu yapan kimse, hadiste haber verildiği üzere, kıyâmette katillerle haşir olacaktır. (bk. İbn Hacer, Zevacir, Daru’l-fikr, 1987, 1/389)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun