Dini nikah kıyarken seçilen şahitlerin veya vekilin zevceyi ne kadar tanıması gerekiyor?

Tarih: 30.03.2013 - 00:45 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadın evleneceği erkeğe, nikâh akidlerini yapmak üzere vekâ­let verir, erkek de iki şahidin huzurunda, "falan kadınla evlendim, onu kendime eş kabul ettim", derse, şahidler o kadını tanıyorsa, yapı­lan akid caizdir. Tanımıyorsa, caiz değildir. Tanımanın ölçüsü ise şu­dur: Koca olacak adam evleneceği kadının ismini, babasını ve dede­sini tanıtır ölçüde anacak. (El-Muhit - Radıyüddin Serahsî.) Fukahanın çoğu, kadının dedesinin isminin anılmasını da şart koşmuşlar ki en sahih olan da budur. Fet­va da buna göre verilmiştir. 

Kadın Örtülü Bir Vaziyette Hazır Olursa:

Evlenecek erkekle kadın bir araya gelir, şahidler de hazır bulunur, ancak kadın örtülü bulunduğu için şahidler onu tanıyamayıp sadece icab ve kabul sesini işitecek olurlarsa, yapılan akid caiz olur. Sahih olan da budur. Ancak koca olacak adamın kadının ihtiyaten yüzünü açması ve isminden bahsetmesi daha uygun olur. Yüzünü aç­madığı takdirde kadının ismini, baba ve dedesinin ismini anması ih­tiyata daha uygundur.

Hazır Olmayan Kadının İsmi Anılınca Şahitler Onu Rahatlıkla Tanırsa:

Evleneceği kadının vekâletini alıp iki şahid huzurunda nikâh ak­dini yaparken, sadece kadının isminden bahsetmekle şahidlerin onu tanıması mümkün oluyorsa, o takdirde yapılan nikâh caizdir. (El-Muhit - Radıyüddin Serahsî - Fetâvâ-yi Hindiyye: 1/268.) diye fetva verilmiştir.

(bk. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/431-432.)

İlave bilgi için tıklayınız:

Nikaha şahitlik edenlerde bulunması gereken özellikler nelerdir? Evlenecek insanın (kız veya erkek) şahitleri tanıması şart mıdır? Eğer tanımıyorsa nikah geçerli midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun