Dârülharpte, fâsid alışverişler caizdir, ancak gadr etmek caiz değildir, sözü doğru mu?

Tarih: 11.12.2014 - 01:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Darul Harbte Fâsid Alışverişler caizdir, ancak Gadr etmek caiz değildir. Sözü doğru mu?
- Dar-ül-harbde, gayrimüslimlerin mallarını gönül rızası ile, gadr yapmadan almak Hanefi’de caizdir. Diğer üç mezhepte caiz değildir. (Mecmâ’ul-enhür)
2. Hanefi mezhebine göre; Fransa, İngiltere vs Darul harb olan ülkelerde "kanunlarına göre bir işyerinde kayıtlı olarak çalışmayanlara işsizlik parası veriliyor".
- Şimdi bu musluman hem işyerinde çalışsa, hem de o devlete kaydını yaptırmayıp işsizlik maaşını da alsa bu Hanefi mezhebinde caiz midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Bu söz İmam Azam ve İmam Muhammed'e göre doğrudur.

Bir Müslümanın gayri müslim ülkelerde, gayri müslimden faiz alması, gayri müslime içki ve domuz eti satması ve hatta kazanacağı kesin olmak şartıyla kumar oynaması, bu fiillerin gayri müslimlerce meşru olduğu ve Müslüman’ın da bu meşruiyetten faydalanması, İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre caiz olmakla beraber, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, Evzai, İshak ve Hanefilerden Ebu Yusuf’un da içinde bulunduğu fukahanın ekserisi, Müslüman’ın her yerde İslam ahkamı ile bağlı bulunduğunu ifade ederek, böyle batıl ve fasit akit ve alışverişleri caiz bulmamışlardır!..

Buna göre sadece İmam-ı Azam ve İmam Muhammed, harb diyarına pasaportla giren bir Müslümanın, oradaki gayri müslimlerin mallarını kendi rızaları ile herhangi bir şekilde almasını, esasen mubah ve helâl olan bir şeyi almış sayılacağını söylerler. Böylece faiz ve diğer fâsit muâmeleler bir şekilden / formaliteden ibaret kalmış olur.

Ancak, gasp, hırsızlık, hıyânet, aldatma gibi bir yolla rızasız almak ise, nerede olursa olsun asla caiz olmaz.

Cevap 2:

Kâfir de olsa, onların haklarına girmek caiz değildir. Dinimiz hak konusunda Müslüman, kâfir ayrımı yapmamış ve hak konusunda herkese eşit davranmıştır.

Bu devlet işsiz olduğunuzdan dolayı size para veriyorsa ve sizin bir işte çalışmanızdan dolayı normal şartlarda bu para size ödenmeyecekse, yanlış beyanda bulunup bu parayı almak doğru değildir.

Kul hakkı kişinin kendi hakkı olduğu için, gerek Müslüman olsun gerek gayri müslim olsun buna riayet etmeleri gerekir. Haksızlık yapan kişi kim olursa ahirette bunun heabını verecektir.

İmâm-ı Âzam ile İmâm-ı Muhammed'e göre Müslüman olmayan bir memlekette bulunan bir Müslümanın, Müslümanları aldatıp mallarını çalması veya gasb etmesi caiz olmadığı gibi, gayri müslimlerin mallarını da çalması veya gasb etmesi caiz değildir. Çünkü İslâm dini müsamaha ve fazilet dini olduğu için hiyâneti, aldatmayı, gayri ahlâkî ve çirkin şeyleri her yerde yasaklamaktadır.

Hatta bir kimse meselâ Avrupa'ya giderse, orada devlete veya şahsa ait bir şey bulursa, onu sahibine vermeye mecburdur. (Hidâye, II/66)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun