"Çocuk olmayan evde bereket yoktur." hadisi gerçek midir? Gerçekse çocuğunun olmasını isteyip de çocuğu olmayanlar, neden bu bereketsizliğe maruz kalıyorlar?..

Tarih: 27.08.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda da işaret edildiği üzere, bu hadisi Suyutî, el-Camiu's-Sağîr (I/217)'de zikretmiştir.

Evvela bu hadis, Ebu'ş-Şeyh'den nakledilmiştir. Bu kaynak sahih hadisler yanında zayıf hadisleri de içinde barındırmaktadır. Bu yüzden olacaktır ki, Suyutî, bu hadisin sahih olup olmadığı hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. Bu işin bir yönü?.

Şayet bu hadis sahih olsa bile, bundan maksat çocuk yapmaya teşvik söz konusudur.

Nitekim bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Evlenin, çoğalın; çünkü kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizinle iftihar edeceğim."

Burada da, ümmeti evlenmeye ve çocuk yapmaya bir teşvik olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, İslam öncesi cahiliye döneminde geçinmeme korkusuyla çocuklarını öldüren, özellikle bir utanç kaynağı kabul ederek kızlarını öldüren insanların olduğu bilinmektedir.

İşte böyle bir dönemden geçerek gelen ilk Müslümanların bu tür ikazlara muhtaç oldukları tartışılmazdır. Böyle bir ortamda işin doğru yanını ders vermek, tebliğ ve irşadın bir gereğidir.

Dolayısıyla, insanların elinde olmadan, Allah'ın takdirinin bir sonucu olarak çocukların olmadığı bir ailede bereketsizliğin olduğunu düşünmek, doğru bir yaklaşım değildir.

Hadisi şerifi, "helal bir mazereti olmaksızın çocuğun olmasına engel olan evlere bereketin gelmeyeceği" şeklinde değerlendirmek gerekir. Yani, bir anne veya baba madem ki Allah'ın verdiği çocuğu istemiyor, öyleyse o çocuğun getireceği berekete de haklarının olmayacağı anlatılmak istenmektedir. Yoksa çocuk olmayan her eve diye yorumlamak asla doğru değildir.

Ayrıca çocuğun doğduğu eve yeni bir bereketin gelmesine neden olacağı da anlaşılmaktadır. (Buhari, Bed'ul-Halk 11. Vudu, 8. İbn-i Mace, Nikah 27.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun