Cezbe, beyinde meydana gelen değişiklikten midir?

Tarih: 11.12.2017 - 01:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir yazıda, tasavvufi anlamda cezbe gibi ilahi olduğuna inandığımız birçok durumun aslında beyinde cereyan eden birtakım değişiklikler veya hastalıklar sonucunda olduğu iddia ediliyor.
- Örneğin beyinde bulunan prefrontal lobun gelişip, gelişmemesi insanın ahlaklılığı veya dindarlığı üzerinde etkili olduğu, o bölgenin hasar alması durumunda dindarlığında değişeceği gibi durumlar yazıyor.
- Ayrıca OKB, epilepsi gibi hastalıklarla dindarlık arasında ilişki olduğu da söyleniyor.
- Bu durum mistik deneyimlerin ardındaki biyolojik sebep bu deneyimlerin ilahi olmadığına delil olabilir mi?
- Ayrıca eğer cezbe gibi durumlar ilahi özellik taşıyorsa neden şaman, budist gibi müslüman olmayanlarda da görülmektedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cenab-ı Hak insanı çok hassas bir makine şeklinde yaratmış, her organa pek çok görev yüklemiştir. İşitmek için kulağı yaptığı gibi görmek için de gözü halk etmiştir. Aslında işiten de gören de ruhtur.

Ama ruh bu organlarla vazifesini yapmaktadır. Kulak nasıl işitme görevinde yer alıyorsa, beynin de her bölgesine ayrı görevler yüklemiştir.

Mesela, yeme fiilini idare etme merkezi dumura uğradığı zaman insan lokmayı yutamadığı gibi... Misalleri arttırabilirsiniz.

Bu çok hassas yapıdaki organ ve duyguları Allah’ı ve kâinatı anlamada kullandığınız gibi, Allah’ı inkârda da kullanabilirsiniz. Cezbe de insana verilmiş bir duygudur.

Cezbenin manevi yönü: Manevi halden, coşkunlukla kendinden geçmeye sebep olan bir manevi lezzetten ibarettir.

Musa, tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmağa gelip de Rabb’i onunla konuşunca: 'Rabb’im bana kendini göster, sana bakayım!' dedi. Rabb’i buyurdu ki: 'Sen beni göremezsin; fakat dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni göreceksin!' Rabb’i dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi, Musa da baygın düştü. Ayılınca: 'Sen yücesin, sana tövbe ettim, ben inananların ilkiyim.' dedi.” (Araf, 7/143)

Elmalılı Hamdi Yazır “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsirinde bu ayeti tefsir ederken şöyle der:

“Rabb’i Hz. Musa’yı (a.s) doğrudan doğruya fakat perde arkasından kelamıyla mutlu edince bu kelamın şevk ve neşesiyle, Allah’ı (c.c.) görme arzusu onda uyandı ve galeyena gelerek 'Ey Rabbim bana göster kendini, bakıp göreyim seni.' dedi. Yani perdeyi kaldır, bana bizzat tecelli et de didarım göreyim diye yalvardı."

"Bunun üzerine Allah Zatındaki bütün azamet ve kudreti ile değil, emir ve iradesinden bir parçasının dağa çarpması ile dağ dümdüz oluverdi ve Musa (a.s) baygın düştü.” (Hak Dini Kur’an Dili, 4/129)

Bu cezbe durumları olumlu manadadır. Siz kendinizi olumsuz şeylerle meşgul eder, âdeta onda fani olur, hedefiniz, gayeniz ve maksadınız, yani her şeyiniz, o olursa, o olumsuz şeyde cezbeye kapılmışsınız demektir.

OKB, epilepsi gibi hastalıklarla dindarlık arasında ilişki olduğu doğru değildir. Bunlar beyindeki bazı bölgelerin hasar görmesinden meydana gelmektedir. Daha çocuk yaşta kendisini göstermektedir. Allah’ı tanımakla veya tanımamakla ne ilgisi olabilir?

Epilepsi denen Sara hastası bir kimse, o an geldiği zaman bayılıp düşüyor. Bunun imanla ve inkârla bir alakası yoktur. Sadece din düşmanlarının dini kötülemek için uydurduğu bir yalandır.

İlave bilgi için tıklayınız:

CEZBE.
Buda´nın yaşadığı söylenilen "Nirvana" ya dinimizin bakış açısı nedir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun