"Bütün maksadı dünya olan kimsenin Allah katında hiçbir değeri yoktur..." anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 14.11.2012 - 09:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Bütün maksadı dünya olan kimsenin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Bu kimseye ceza olarak dört şey musallat edilir: 1) Bitmeyen endişe 2) Sonu gelmeyen meşguliyet 3) Artan ihtiyaç 4) Doymazlık."

Böyle bir hadisi-i şerif var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 "Sabahladığı zaman en büyük maksadı dünya olan bir kimsenin, Allah Teâlâ yanında bir değeri yoktur." (bk. Taberanî, 1/477; İbnu Ebid-Dünya, 1/47)

nlamında bir hadis rivayeti vardır.

- Diğer bir rivayet ise şöyledir:

"Sabahladığı zaman en büyük maksadı dünya olan bir kimsenin, Allah Teâlâ yanında bir değeri yoktur. Kim Müslümanların durumuyla ilgilenmezse, o onlardan sayılmaz. Kim de bir zorlama olmaksızın kendi isteğiyle nefsini / kendini zelil ve hakir bir konuma düşürürse o bizden değildir ." (Taberanî, 1/477; Mecmau’z-Zevaid, 10/248)

-  Sorudaki şekline yakın rivayet ise şöyledir:

“Sabahladığında en büyük maksadı dünya olan kimseye, ölünceye kadar kendisinden ayrılmayan şu dört şeyi musallat edilir:

1) Bitmeyen endişe.
2) Sonu gelmeyen meşguliyet.
3) Tükenmeyen fakirlik.
4) Ulaşılması imkânsız istek ve arzular.”
  (Kenzu’l-Ummal, 3/226)

Zeynu’l-Iraki, bu son rivayetin zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Tahricu ahadisi’l-İhya, 7/258)

İlave bilgi için tıklayınız:

Dünya sevgisi hakkında farklı değerlendirmeler yapılıyor. Bazıları dünya zevkinden başka bir şey düşünmezlerken, bazıları da dünyanın her türlü zevkine karşı çıkıyor, sadece ahiret için çalışmak gerektiğini söylüyorlar.

"Dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terk eden sizin hayırlınız değildir. İnsanlara yük olmayınız." sözü hadis midir? Eğer hadis ise nasıl anlamak gerekir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun