"Bir kişi hadisi reddedince üç şeyi reddetmiş olur; … " söz hadis midir?

Tarih: 14.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Bir kişi hadisi reddedince üç şeyi reddetmiş olur; Allah'ı, Resulü ve hadisi söyleyeni."
- Bu söz hadis midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki aynı ifadeye şu anda kaynak veremeyiz. İslam âlimlerine göre, "Bir kimse Kur’an’dan başka bir şey kabul etmez ve bu suretle bütün sahih hadisleri inkâr ederse, dinden çıkmış olur." (bk. Fetava’l-Lecneti’d-daimeti li’l-buhusi’l-ilmiyeti ve’l-iftai-Şamile-, 3/79).

Bu konuyu yanlış anlamamak, dinî hayat açısından hayatî önem taşımaktadır. Bir hadisin -delile dayanarak- sahih olmadığını söylemek veya manasını tevil etmek ayrı bir konudur. Âlimlerin bazılarının kabul ettiği bazılarının kabul etmediği hadis rivayetleri fıkıh kitaplarında bile oldukça fazladır. Bu sebeple, hususî bir hadis konusunda -ilmî- değerlendirme yapmak ayrı şeydir, sahih-zayıf demeden bütün hadisleri inkâr etmek başka şeydir. Sorudaki “hadisin reddedilmesi”ni de bu çerçevede anlamak gerekir.

Orada (soruda) kastedilen, bütün hadisleri inkâr edip reddetmektir. Böyle bir kimsenin hadisi, Allah’ı Resulü (a.s.m) reddettiği ortadadır. Çünkü Allah

“... Resul size neyi getirdiyse onu alın, hangi şeyden siz sakındırdıysa ondan sakının...” (Haşr, 59/7)

mealindeki ayette Hz. Peygamber (a.s.m)’e mutlak itaati emrediyor. Bu emirler ister Kur’an’da olsun, ister olmasın fark etmez. Çünkü ibadetlere ait detayların önemli bir kısmı Kur’an’da yoktur ve onları yalnız hadislerden öğreniyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun