Bir hadiste geçen, Kur'an'ı ezberler, ifadesi hafızlar için midir?

Tarih: 08.12.2014 - 11:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kim Kur'ân'ı okur, ezberler, helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah, o kimseyi Cennet'e koyar. Ayrıca hepsine Cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılınır." (Tirmizi, "Sevâbu'l-Kur'ân," 13, HN: 2907).

- Bu hadiste "Kuran'ı ezberler" olarak bahsedilen kişi hafızlar mı oluyor?
- Yoksa Kuran’dan bazı duaları bilen kimsede buna dahil mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve bunun garip olduğunu, sahih bir şeklini görmediğini, senette yer alan Hafs b. Süleyman’ın zayıf bir ravi olduğunu belirtmek suretiyle, bunun oldukça zayıf olduğunu göstermiştir. (bk. Tirmizi, Fedailu’l-Kur’an, 13/h. no: 2905)

- Mubarekfuri de bu ravinin “metruku’l-hadis” (hadisleri alimlerce kabul edilmeyen) kimse olduğunu bildirmiştir. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezî, 8/175)

- Hadisin zahir ifadesine göre, burada kastedilen Kur’an hafızıdır. (Tuhfetu'l-Ahvezî, a.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun