Bir devlet savaş açmadığı takdirde, o devlete karşı bir savaş açılamaz mı?

Tarih: 02.11.2014 - 01:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hanefi mezhebine göre, bir devlet savaş açmadığı takdirde o devlete karşı bir savaş açılamayacağı söyleniyor. Bu söylenenin aslı var mıdır?
- Bu doğruysa Osmanlı Devletinin birçok devlete karşı açtığı savaş nasıl dinen caiz olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hanefi mezhebine göre cihad:

“Hak dine davettir ve bunu kabul etmeyenlere karşı mal ve can ile savaşmaktır.” (bk. V Zuhaylî, el-Fıkhu’l-islamî, 6/413)

Bu tanıma göre savaş Hanefilere göre yalnız karşı taraftan savaş açıldığı takdirde yapılan bir eylem değil, aynı zamanda İslam’ın hükümlerini kabul etmeyenlere karşı da cihad yapılır / savaş açılabilir.

- Genel olarak cihad: “İnsanların güçleri nispetinde kâfirlere karşı can, mal ve lisanla mücadele etmektir.” (ed-Dürrü’l-Muhtar/er-Reddü’l-Muhtar, 4/121; V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-islamî, 6/414) şeklinde tarif edilmiştir.

- Hanefiler de dahil olduğu genel görüşe göre, cihad farz-ı kifayedir. Ancak, savaş meydanında bulunanlar için oradan kaçmayıp savaşmak farz-ı ayındır. Keza, İslam ülkesini işgal eden kâfirlere karşı savaşmak farz-ı ayındır. Devlet başkanı / devlet yetkilileri tarafından savaşa çağrılan herkes için bu savaşa katılmak farz-ı aynıdır. (bk. Zuhayli, el-Fıkhu’l-islamî, 6/416-17; el-Mevsuatu’l-Fıkhıyetu’l-Kuveytiye, 7/130-131)

- Hanefilerin de dahil olduğu alimlerin büyük çoğunluğuna göre, savaşmadan önce, İslam dininin davetini işitmeyenlere bu daveti ulaştırmak vacip;  işitenlere ise müstehaptır. (bk. Zuhayli, el-Fıkhu’l-islamî, 6/419-420)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cihad nasıl olmalıdır; bombalı saldırılar cihad ile açıklanabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun