Big Bang ve zamanın ortaya çıkışı her şeyin başlangıcı mıdır?

Tarih: 16.11.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Big Bang'ten öncesi yoktur, çünkü Big Bang zamanın ortaya çıkışını sağladı, zamanın var olmadığı durumlarda uygulanamazlar, öyleyse zaman her şeyin başlangıcıdır."
- Bu iddiaya ne dersiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu belirtelim ki, sorudaki ifadelerin bir kısmı anlaşılır düzgünlükte değildir. Bu düşünce Allah’a inanmayan bir ateistin saçmalığından başka bir şey değildir.

Deniyor ki, “Çünkü Big Bang zamanın ortaya çıkışını sağladı.” Peki Big Bangın ortaya çıkışını sağlayan nedir? Diyelim ki, onu sağlayan başka bir sebep bulundu; aynı soru onun için de geçerlidir. Sebepler zincirinin sonsuza dek gitmesi imkânsız olduğuna göre, kâinatı yaratan ve bütün sebeplerin de yaratıcısı olan ve o farz edilen ilk sebebi yoktan var eden ezelî bir yaratana ihtiyaç vardır. Felsefe ve Kelam literatüründe Allah’ın “Vacibu’l-Vücut” unvanıyla anılmasının sebebi de budur.

Bir yandan “Big Bang zamanın ortaya çıkışını sağladı.” diyeceksiniz, diğer yandan “Zaman daima sebep olunmuş şeyden önce var olmalıdır.” diyeceksiniz. Bunu söyleyen ve bu çelişkinin farkında olmayan bir kimsenin söylediklerini hezeyan olarak değerlendirmek gerekir, diye düşünüyoruz.

Zaman, kendi başına bir cevher değil, renk gibi bir arazdır. Arazların varlığı ancak cevherlere bağlı olarak ortaya çıkar. Örneğin, beyaz, kırmızı dediğimiz zaman, mutlaka bu renkleri gösteren bir cevherin/ maddenin varlığına ihtiyaç vardır. Bunun gibi, bizdeki zaman kavramı da dünyanın güneş sistemindeki konumuna bağlı olarak belli hareketlerinden doğmaktadır. Güneş sisteminin dışındaki zaman mefhumu da o sistemin işlemesine bağlı olarak gerçekleşir.

“Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına / hükmüne göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte doğru hesap budur.” (Tevbe, 9/36)

mealindeki ayetten de anlaşılıyor ki, zaman mefhumu, göklerin ve yerin yaratılmasıyla ortaya çıkmıştır.

Uzmanların bildirdiğine göre, enerjinin maddeye dönüştüğü Big Bang, zamanın başladığı anı simgeler. Zaman Big Bang’le birlikte başlamıştır. Madde de aynı anda yaratılmıştır. Big Bang zamanın doğduğu sıfır noktadır. O andaki uzay yöresi sıfır genişliktedir ve maddenin varlığı sıfırdır. Demek ki zamandan ve mekandan önce bir enerji yaratılmıştır. Bu enerjinin varlığı ise ezelî sonsuz bir ilim, hikmet ve kudrete muhtaçtır. Bu vasıfların sahibi ise, semavî kitapların haber verdiği Allah’tır.

Göklerin ve yerin yaratılmasıyla zamanın ortaya çıktığı hususu, öncelikle dünyadaki zaman mefhumunu göstermekle beraber, -zamanın mekana bağlı olarak ortaya çıktığına işaretle- kâinat çapında da zamanın meydana geldiğine delalet etmektedir.

Big Bang olayı enerjinin maddeye dönüştüğü, dolayısıyla kainat çapında mekanların oluşmaya başladığı bir dönüm noktasıdır. Bu olay, aynı zamanda zaman kavramının oluşmasına vesile olacak maddi mekanizmanın da dönüm noktasıdır.

Özetle, zaman kavramı, Big Bang olayının meydana geldiği esnada mekanik varlıklar gibi kaotik bir mefhum olarak vardı, yer ile gök -aslî, cevherî- bir varlık olarak yaratıldıktan ve Big Bang olayı sonuca vardıktan sonra ise, zaman da mükemmel -arızî, vasfî- bir varlık olarak yerini aldı.

Allah’ın varlığı ve birliğini yakından görmek, bu konudaki bütün şüphelerini izale etmek isteyenlere Bediüzzaman Hazretlerinin Tabiat Risalesi ile Münacat Risalesi ve Meyve Risalesinin Altıncı Meselesini tavsiye edebiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız: 

- Big bang teorisi ve kainatın yaratılması hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun