Benden fayda görsünler diye varlıkları yarattım, sözü kudsi hadis mi?

Tarih: 03.07.2022 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Mahlûkatı halkettim ki onlar benden fayda görsünler, ben onlardan değil."
- Bu kudsi hadisi sahih midir, nerde geçmektedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zayıf bir hadis-i kutside Yüce Allah’ın, “Benden istifade etsinler diye mahlukatı yarattım; ben onlardan istifade edeyim diye yaratmadım.” (bk. Gazali, İhyau ulûmi’d-dîn, -Şamile- 5/54; Cami‘u’l-ehâdîsi’l-kudsiyye, -Şamile- 1/37) buyurduğu rivayet edilir.

Mahlukatı yaratıp yaratmama hususunda Allah, ilahi tercihini yaratma şeklinde yapmış ve bu tercih mahlukat için sonsuz bir rahmet olmuştur. Yoksa, bir ismi Samed (Her şey ona muhtaç, o ise hiçbir şeye muhtaç değil) olan Allah'ın, bu alemi yaratmasının, -haşa- bir ihtiyaçtan geldiği düşünülemez.

İlave bilgi için tıklayınız:

Madem Cenâb-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değildir, o hâlde kâinatı ...

Allah, karşılık bekleyerek mi nimetler vermiştir?

Allah'ın karşılıksız vermesini nasıl anlamalıyız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun