Peygamberler ve sahabe zamanında çok evlilik nasıl açıklanabilir?

Tarih: 04.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı peygamberlerin birçok eşi olmuş; hem ibadetle meşgul olmak hem de bu kadar eş ile ilgilenmek nasıl olur?
- Çok evlilik ve hatta sahabe zamanında da birçok evlilik ve boşanmalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu zatların ibadetlerinde şüphe yoktur. Özellikle peygamberlerin ibadet ve adalet anlayış ve uygulamalarında tereddüt etmek yanlış olur. Maddi imkânlar açısından o günün şartlarında, üzerlerine düşen yükümlülüklerini yerine getirdikleri kuşkusuzdur.  Karı-koca münasebetleri açısından da özel güce sahip olduklarına dair haberler söz konusudur.

Hatta, Hz. Süleyman (as)’ın “bir gece yetmiş veya doksan cariye veya hanımıyla birlikte olup doksan tane Allah yolunda cihad edecek savaşçının yaratılmasına vesile olacağını...” söylemiş ve “Allah’ın izniyle” demeyi ihmal ettiği için bir süreliğine saltanatından azledilmiş…” olduğuna dair bilgiler vardır.(bk.Razî,  Şevkânî, Sad, 34. ayetin tefsiri).

Buharî’de de -saltanattan uzaklaştırılmayla ilişkilendirilmeden- Hz. Süleyman (as)’ın: “Yemin olsun ki, ben bu gece yetmiş veya doksan (Buharî’nin tercihi doksan rivayetidir) kadınla / hanımıyla birlikte olacağını, onlardan her birisinin Allah yolunda cihad edecek bir savaşçıya gebe olacağını" söylemiş, arkadaşı “inşallah” demişse de Hz. Süleyman (as) onu söylemeyi ihmal etmişti. Bu yüzden söz konusu doksan kadından yalnız bir tanesi gebe kalmıştı.(bk. Buharî, Enbiya, 40).

Bu sahih hadiste Hz. Peygamber (a.s.m) Hz. Süleyman (as)’ın bir gecede doksan kadınla birlikte olduğunu ifade etmektedir. Kur’an ise, onun hakkında:

“...O ne güzel bir kuldu; sürekli bize yönelir, bize yalvarıp yakarırdı.” (Sad, 38/30)

buyuruyor. O hâlde bize düşen, peygamberlere, sahabelere ve salih insanlara hüsnüzan etmek, kullukla ev reisliğini bir arada götürebilecek bir güce sahip olduklarını kabul etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun