"Ayetlerimi değiştirmeyin" ifadesini nasıl anlamalıyız?

Tarih: 29.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bakara Suresi 41. Ayette geçen, "Ayetlerimi değiştirmeyin" ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Evvela, bu ayette (Bakara, 2/41) -meal olarak- söz konusu edilen “Ayetlerimi değiştirmeyin” ifadesi, Yahudilere hitap etmekte ve onlara -aslî Tevrat'ın ayetlerini değiştirmemeleri konusunda- uyarıda bulunmaktadır. Yani bu ayette Kur'an söz konusu değildir. Bu ayetten bir önceki ayette “Ey İsrail oğulları!” diye başlaması bu hitabın muhataplarını açıkça ortaya koymaktadır.

- İkincisi, farzımuhal bu uyarı Kur'an ayetleri için olsa bile, soruda kurgulanan mahzur yine de söz konusu olmaz. Çünkü ayetin meali şöyledir: “Beninm ayetlerimi az bir fiyatla / dünya menfaati karşılığında satmayın.” Bunun anlamı; “Geçici ve de değersiz olan dünya menfaatini elde etmek için, ayetlerimi yanlış yorumlayarak, gerçekleri gizleyerek doğru yoldan sapmayın” demektir. Yanlış yorumların yapılması ayetlerin bizzat değiştirilmesinden çok farklı bir şeydir. Zaten ilgili ayetlere bakınca, soruda kurgulananların aslının olmadığı anlaşılacaktır.

İlgili ayetlerin meali:

Ey İsrâil oğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaad ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsiz­likten sakının. Elinizdekini (Tevrat'ı) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur'an'a) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılık ile satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı bâtıl ile ka­rıştırmayın, hakkı gizlemeyin. (Bakara, 2/40-42)

Ayette geçen "Elinizdeki" ifadesinden maksat Tevrat, onu "tasdik edici" olan da Kur'ân-ı Kerîm'dir. Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik etmesinin anlamı, tevhid inancı, geçmiş peygamberlere iman, iyiliklerin yapılması, kötülüklerin terkedilmesi gibi Tevrat'ta yer alan temel öğretilerin Kur'an tarafından da tanınmasıdır. Bunun mantıkî sonucu, Kur'an'ın da Tevrat gibi Allah'tan geldiğini kabul edip ona inanmak olduğu için Yahudiler ve özellikle kutsal kitabın muhtevası hakkında geniş bilgisi olan Yahudi din bilginleri Kur'an'a inanmaya, böylece Müslüman olmaya davet edilmekte; Kur'an'ı herkesten önce alelacele inkâr etmek yerine, öğretilerinin kendi kutsal kitaplarıyla ne kadar uyuştuğunu iyi düşünmeleri gerektiğine işaret edilmektedir. Bunu yaptıklarında, müşrikler gibi hemen onu inkâr etmeyip, tam tersine, ellerindeki kutsal kitabı tasdik ettiği için, vakit kaybetmeden ona inanıp Müslüman olmaları gerektiğini anlayacaklardır. (bk. İbn Âşûr, 1,467-469; Kur’an Yolu, I/52-53)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığında satmayın." ayeti hakkında...

Bakara suresi 40 ve 41. ayetleri açıklar mısınız? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun