Ay güneşten aldığı ışığı yansıttığına ve ay güneşten daha küçük olduğuna göre, neden “güneş” “ay”a tabi olmuştur ve güneş ile ay için "kamereyn/iki ay" denilmiştir?

Tarih: 08.05.2012 - 10:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

Bir ateist sitede geçen şu iddiaya nasıl cevap verirsiniz:
- Arapçada "güneş" ile "ay" sözcükleri, birbirlerine oranla "kamereyn" deyimiyle tanımlanır ki Ay'ın, Güneş'e üstün olduğu anlamınadır. Zira "kamereyn" sözcüğü, aslında kamerin (yani ayın) çoğul çeki­midir ve "güneş" sözcüğünü ikinci derecede kılar şekilde içerik taşır.
- Başka bir deyimle "taglib" tarikiyle Ay'ın üstün olduğunu anlatır. Bilindiği gibi "taglib" sanatı "iki şeyden birisi­ni, öbürsüne üstün kılarak zikretmektir." Ancak ay güneşten aldığı ışığı yansıtır ve ay güneşten küçüktür?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Evvela, Kur’an’da “kamereyn/kameran” şeklinde bir sözcük yoktur. Onun için bu tabirin İslam’la bir ilgisi yoktur.

- İkincisi, “kamereyn” sözcüğü çoğul değil, tesniye/ikildir. Zaten bir tane Ay, bir tane Güneş’in toplamı ikidir. Bu da iddia sahiplerinin bilgisizliğini, ezberci, intihalcı olduğunu göstermektedir.

- Üçüncüsü, “kamereyn” şeklindeki tağlib sanatı, Ay ve Güneş'in hangisinin ışık kaynağı veya daha parlak olduğunu değil, Arapça dil bilgisindeki bir kuralı ifade eder. O da şudur:

Arapça’da kelimeler ya müzekker/erildir ya da müennes/dişildir. Bu kurala göre, Kamer (Ay) eril, Şems (Güneş) ise dişil bir kelimedir. Tarih boyunca hemen hemen bütün toplumlarda olduğu gibi, Arap toplumunda da -İslam dini gelinceye kadar- erkek kadından üstün kabul ediliyordu. Bu sosyal hayat algısı dil bilgisine de yansımıştır. Bu sebeple, Araplar, Ay ile Güneşi birlikte/bir tek sözcükle ifade ettikleri zaman, ŞEMSEYN, demiyorlar, KAMEREYN diyorlar.

Bu açıklamalardan açıkça anlaşılıyor ki, "kamereyn" sözcüğünün ışıkla/parlaklıkla hiçbir ilgisi yoktur; sadece erlik-dişilikle ilgisi vardır.

- Bununla beraber, Kur’an’da ay için her zaman nur/münir gibi vasıflar; güneş içinse ziya vasfı kullanılmıştır. Çünkü nur dışarıdan alınan aydınlık için; ziya ise ışığın kaynağı olan nesneler için kullanılır.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Güneş’i bir ziya/aydınlık, Ay’ı bir nur kılan,.." (Yunus, 10/5) diyerek başlayan ayette ziya ve nur kelimelerinin ayrı kullanılması niçin olabilir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun