Ateşte ısınmış bir şeyi yiyip içmek abdesti bozar mı?

Tarih: 16.09.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle bir hadis var mı?
- Ateşte ısınmış bir şeyi yiyip içmek abdesti bozar. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, ateşte pişmiş veya ısınmış bir şeyi yiyip içmek abdesti bozmaz.

Dört mezhep imamına göre de, ateşte pişen şeyi yemekten dolayı abdest bozulmaz ve yeniden abdest almak gerekmez.

Konuyla ilgili bir hadis şöyledir:

"Ateşin pişirdiği her şey(i yemek)den (dolayı) abdest ge­rekir." (bk. Nesâî, Taharet, 121; Ahmed b. Hanbel, 2/4S8; 4/30, 6/326)

Ancak, bu hadis rivayetinin aksine, ateşte pişen şeyi yemekten dolayı abdest bozulmayacağını bildiren hadis de vardır:

“Rasülullah (asm) bir koyunun (pişmiş olan) küreğini(n etini) yedi. Sonra abdest almadan namaz kıldı." (Buhari, Vudu 30; Müslim, Hayz 91; Ebu Davud, Taharet 74; Muvatta, Taharet 19; Ahmed b. Hanbel, 1/267,366, 2/389; İbn Mace, Taharet 66)

Nitekim Tahavi de, Hulefa-i Raşidinin, ateşte pişmiş bir şeyi yedikten sonra abdest almadan namaz kıldıklarına dair birçok haber ri­vayet etmiştir. (bk. Şerhu Meani'l-Asar 1/64, 65)

O halde bu iki farklı hadis rivayetleri nasıl açıklanabilir? Zira bazı kitaplarda ateşte pişen şeyi yemekten veya içmekten dolayı abdestin bozulacağını söyleyen alimler olduğu söyleniyor.

İmam Nevevî, Müslim Şerhi'nde, ateşte pişen şeyden dolayı abdestin bozulup bozulmayacağıyla ilgili farklı görüşlerin, İslamın ilk devirlerinde olduğunu, daha sonra, bundan dolayı abdestin bozulmayacağı ve abdest almanın gerekli olmadığı konusunda alimlerin icma ettiğini söyler. (bk. Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi)

İbn Hacer de şu yorumu nakletmiştir: "Arap­lar cahiliye devrinde temizliğe alışık olmadıkları için, Rasülullah ateşte pi­şen şeyi yedikten sonra abdest almalarını emretmiştir, İslam yerleşip, insan­lar temizliğe alışınca, bu hükmü kaldırmıştır.” (bk. Fethu’l-bari, ilgili hadisin şerhi)

Ayrıca, bu farklı hadisleri tevil eden bazı alimler, konuya daha değişik bir şekilde yak­laşmakta ve şu görüşü ileri sürmektedirler:

"Ateşte pişen şeyleri yemekten dolayı abdeste gerek olmadığını bildiren hadisler, abdest almanın farz olmadı­ğına; abdesti almayı emreden hadisler de müstehab olduğuna yorumlanır.”

Hattabî de bu görüşü benimseyenler arasındadır. (bk. Meailmü’s-sünen, ilgili hadisin şerhi)

Özetle, ateşte pişen bir şeyi yiyip içmekten dolayı abdest bozulmaz ve yeniden abdest almak gerekmez. Ancak abdest almak isteyen kişi, bunun gerekli olmadığını bilerek alırsa, bir sakıncası olmaz, nur üstüne nur almış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun