Arşı taşıyan dört melek hangi surettedir?

Tarih: 29.12.2023 - 11:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah'ın arşını taşıyan melekler hakkında bilgi verir misiniz?
- Allah'ın arşını taşıyan meleklerin 4 tane olduğu, biri aslan formunda biri insan formunda biri keçi formunda vs olduğuna dair bir sahih hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kıyamet günü arşı taşıyanlardan söz eden bir ayet vardır:

“Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar rablerini hamd ile tesbih ederler, ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler: 'Ey Rabbimiz! Sen, rahmetin ve ilmin ile her şeyi kuşatmışın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!'” (Mümin, 40/7)

mealindeki ayette, hamele-i Arş'tan söz edilmiş, fakat sayıları belirtilmemiştir. Görevlerinin ise Allah’ı hamd ile tesbih ve müminlere de dua etmek olduğuna işaret edilmiştir. (bk. Razi, ilgili yer)...

- Bununla beraber, İbn Kesir bazı hadis rivayetlerine dayanarak Hamele-i arşın bugünkü sayısının 4, kıyamet günü ise 8 olacağını bildirmiştir. (bk İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri).

Bugünkü Arşı taşıyanların dört tanesinin ismi Ümeyye’nin şiirinde yer almış ve bunları duyan Peygamber Efendimiz (asm) de bunu tasdik etmiştir. Bu isimler “Recul / adam, Sevr / öküz, Nesr / şahin, Leys / arslan” şeklinde sıralanmıştır. (bk. İbn Kesir, a.y.; ayrıca bk. İbn Hanbel, no: 2314)

“Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan sekiz (melek) yüklenir.” (Hakka, 69/17)

mealindeki ayette ise, kıyamet günü hamele-i arşın sekiz tane olacağı ifade edilmiştir.

- Özellikle ayetlerde hamele-i arşın cinsleri belirtilmediği için bu konuda farklı yorumların olduğunu görmekteyiz. Tefsir kaynaklarında bunların melek, peygamberler ve ilahi sıfatlar şeklinde olabileceğine dair bilgiler verilmiştir.

Ancak bazı hadis rivayetlerinde bunların melek olduğu belirtilmiş olmakla beraber, bazı vasıflarından da bahsedilmiştir. Mesela:

Bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın melekleri arasında hamele-i arştan olan bir meleğin vasfını size anlatmama izin verildi; onun kulağının memesi ile omuzu arasındaki mesafe yedi yüz yıldır.” (bk. Ebu Davud, Sünen, 4727)

Aslında bu sahih hadis-i şeriften (bk. Avnu’l-mabud, 13/26) hamele-i arşın melekler olduğunu hem de şekillerinin harika bulunduğunu öğreniyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun