Arapça dilini Hz. Cebrail mi öğretmiş?

Tarih: 02.12.2022 - 14:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadiste, “Babam İsmail’in (as) lügatini, kendisinin konuştuğu gibi yepyeni ve taze olarak getirip bana telkin etti” diye geçiyor, bu kesin sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Görebildiğimiz konuyla ilgili hadis rivayetlerinin tercümesi şöyledir:

“Hz. Ömer ‘Ya Resulallah! Sen bizim aramızdan başka yerlere gitmediğin halde bu fasih Arapçayı nerden öğrendin?’ diye sorunca Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, (Babam) İsmail’in lügati tedavülden kalkmıştı. Cebrail onu bana öğretip hıfz ettirdi.’ diye buyurdu.” (bk. Suyutî, el-Hasaisu’l-kübra, 1/108, 2/308)

Buna benzer başka rivayetler de vardır.

Ayrıca ilgili hadis başka eserlerde de var. [bk. İbn Asakir, Tarihu Dımaşk (3/94, Hâkim, Marifetu ulumi’l-hadis, 116).]

Fakat bu iki muhaddis de rivayetin zayıf olduğuna işaret etmişlerdir. (bk. a.g.y).

Ebu Nuaym da bu rivayete yer vermiş, fakat bunun münker yani zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Tarihu Isbahan, 1/153)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun