Allah’ın fizik kurallarından münezzeh olması ne demektir?

Tarih: 26.02.2018 - 02:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

​- Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh olmasını ve bu evrendeki fizik kurallarına tabi olmamasını bir ortaokul veya lise öğrencisine nasıl anlatabilirim?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuları, “kadere iman” bahsinin anlaşılmasının belki girişi ve en önemli temel taşlarından olduğunu belirterek ve bazı teşbihler kullanarak, izah etmeye gayret edeceğiz.

Nasıl ki bir yaşında bir çocuğun ilmi yetişmediğinden bir yetişkini anlaması mümkün değilse, bunun sonsuz misli fark bizim ilmimizle Allah’ın ilmi arasında bulunmaktadır; O’nun ilmi sonsuzda, bizim ilmimiz ise zerre dahi değil.

Ancak başka hiçbir canlıya verilmemiş bu zerre dahi olmayan ilmimizle bizim vazifemiz, acz ve fakrımızı anlayarak sonsuz ilim, hikmet, kudret, şefkat ve merhamet sahibi Allah’ımızı tanımak ve gene kendi iyiliğimiz için, emirlerine kayıtsız şartsız boyun eğmektir.

Sualinize gelince, farklı boyutlarda olan varlıkları inceleyerek başlayalım:

Tek bir boyutta yaşayan, yani “x” düzleminde yaşayan bir canlı, sadece ileri ve geri gidebilir, dünyası da bununla sınırlıdır, ötesini hayal dahi edemez.

İki boyutta yaşayan, yani “x-y” hattında yaşayan bir canlı ise sadece ileri, geri, yukarı ve aşağı gidebilir ve onun da dünyası bununla sınırlıdır, ötesini hayal dahi edemez.

Bizim yaşadığımız “x-y-z”, yani üç boyutlu dünya da bizim dünyamızdır. Başka boyutlar var mıdır, varsa “Nerededirler?” , “Nasıldırlar?”, bilemeyiz aklımıza sığıştıramayız.

- Peki o zaman Allah’ın nerede ve hangi zamanda olduğunu nasıl anlayacağız?

- O zamandan ve mekandan münezzeh dendiğinde ne anlayacağız?

Bunlar az evvel ifade ettiğimiz gibi, bizim ilmimizin katbekat üstünde olduğundan, biz ancak bunu bazı teşbihlerle aklımıza yaklaştırabiliriz.

- Zamandan münezzeh olmak ne demektir?

Nasıl ki çoğumuz “İstiklal Marşımızı” ezbere biliriz, ilk mısrasını da son mısrasını da aynı anda biliriz, birini diğerinden önce veya sonra bilmeyiz, hepsi hafızamızda aynı anda kayıtlıdır. İlmimiz on kıtasını da aynı anda kuşatmıştır, zaman ile kayıtlı değildir.

Ancak ne zaman ki mısraları okumaya başlarız, işte o anda zaman, yani “t” başlar.

“Korkma! Sönmez bu şafaklarda…” ilk saniyelerde söylenirken, “Hakkıdır Hakka tapan…” birkaç dakika sonra söylenir.

Demek ki ilim zaman ile kayıtlı değil, ancak o ilimle ve kudretimizle yapılan icraat zamanla kayıtlı. Yani İstiklal marşını bilmek ilmimize bakar ve zamandan münezzehtir ancak onu okuyup, bir yerde dış aleme ağzımızdan döktüğümüz anda, zaman çalışmaya başlar ve ilk mısranın okunduğu zaman ile son mısranın okunduğu zaman arasında bir fark oluşur.

İşte buradan hareketle diyebiliriz ki Allah’ın zamansız ve sonsuz ilmi ile var ettiği kainat, O’nun kudret eliyle yazılmıştır. Ve Allah’ın ilminde olan kainattaki olmuş, olan ve olacak her şey O’nun ilmindeyken, yazılmaya başlandığı  anda da “t” zamanı başlamıştır.

İşte Allah da zaman ve mekandan münezzeh olan ilmi ile “ezeliyet” makamında olmuş, olan ve olacak her şeyi bilmekte, izlemekte ve hikmetiyle sevk ve idare etmektedir.

- Mekandan münezzeh olmak nedir?

Yani Allah bize şah damarımızdan daha yakınken nasıl oluyor da biz O’ndan sonsuz uzağız?

Bunu da güneş örneği ile verelim. Güneş aynı anda hem Marmara Denizini ısıtır ve ışıtır hem de bir kiraz tanesini ısıtır ve ışıtır. Güneş bizim içimizi iliklerimize kadar ısıtır, o kadar yakındır, ama gerek biz, gerek Marmara Denizi gerekse kiraz tanesi güneşe sonsuz uzağız.

İşte aynı şekilde, Allah da her an her yerde bize yakın ama biz de O’na bir o kadar uzağız, O’nun için “hiç” hükmündeyiz, O ise bizim için “Her şey” hükmünde.

Allah’ın fizik kurallarından münezzeh olması

Bu dünyada, hatta kainatta var olan bütün fizik kurallarını hikmetine binaen Allah var etmiştir. Bugün biz burada 2 x 2 = 4 diyorsak, O bu kaideyi koyduğu için böyle diyoruz.

Gün gelir, bu kainat dürülür ve kıyamet kopunca, hala “2 x 2 = 4 olacak mıdır, başka kaideler Allah buyuracak mıdır?” bunu bilemeyiz.

Kuralı koyan O, kuralı kaldıracak, değiştirecek ve bu kurallardan da zaman ve mekandan da O münezzeh olduğu gibi, mevcut, değiştirebileceği ve koyabileceği her türlü kuraldan da münezzehtir.

O’nun bizim gibi “4” işlemi, yani toplama, çıkarma, bölme, çarpma işlemi yok, bir de bereket işlemi var; bir damla sudan insanı, çamurlu topraktan koca çınarı, bir kiraz çekirdeğinden binlerce çekirdeği veren kiraz ağacını çıkardığı gibi…

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun