Allah sonsuz kudret sahibi ise, neden her şeyi yıkıp yok etmiyor?

Tarih: 12.12.2018 - 12:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

​- Allah sonsuz ve sınırsız kudret sahibidir. Bu sonsuz kudret nasıl kendinden hariç her şeyi yıkıp yok etmiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın sonsuz kudreti olduğu gibi, sonsuz adaleti, hikmeti ve rahmeti de vardır. Çünkü Allah’ın isimlerinin tecellileri mütedahil daireler gibi iç içedir. Bir ismin tecellisini düşünüp diğer isimlerin tecellilerini unutursa gaflete düşer. Sorudaki gaflet de bundandır.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle:

“Madem, perdelerin birbirine temaşa eder pencereleri var. Ve isimler birbiri içinde görünüyor. Ve şuunat, birbirine bakar. Ve temessülât, birbiri içine girer. Ve ünvanlar, birbirini ihsas eder. Ve zuhurat, birbirine benzer. Ve tasarrufat, birbirine yardım edip itmam eder. Ve rububiyetin mütenevvi terbiyeleri, birbirine imdad edip muavenet eder. Elbette gerektir ki, Cenab-ı Hakk'ı bir isimle, bir ünvan ile bir rububiyetle ve hâkeza.. tanısa, başka ünvanları, rububiyetleri, şe'nleri, içinde inkâr etmesin. Belki, her bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse zarar eder. Meselâ: Kadîr ve Hâlık isminin eserini görse, Alîm ismini görmezse gaflet ve tabiat dalaletine düşebilir.” (bk. Sözler, s. 333)

Bununla beraber, yapıp yıkmak abesle iştigaldir. Her türlü kusurdan münezzeh olan Allah, insanların bile çok çirkin gördüğü böyle tahripkâr bir davranış sergilemekten sonsuz münezzeh, müberra ve mualladır.

Hülasa; Allah’ın her şey yapabilen mutlak kudretini düşündüğümüz zaman, Onun sonsuz ilmini, hikmetini, adaletini, rahmetini düşünmezsek, yanlış düşüncelere saparız.

Bu asrın -imanla alakalı- bütün sorunlarını çözen Risale-i Nur eserlerini okumanın, yalnız ilim öğrenmek için değil, aynı zamanda tahkiki imanı elde etmek için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun