Tanrı, peygamberini onu koruyacak kavimden gönderdi, anlamında hadis var mı?

Tarih: 19.01.2021 - 12:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İbni Haldun un Toplum ve Devlet Kuramı Kitabı (Prof Dr. Oktay Uygun)'nda Soy Dayanışması Kuramını temellendirmek için bu iki nakili yapıyor. Bu isnad edilen sözlerin senedi, kaynağı var mıdır? Zira hadis kitaplarında ve Hayatü’s-sahabe’de böyle bir bilgi bulamadım.
Hz. Muhammed'in bir sözünü hatırlatır(hadis):
Bu söz şöyledir: “Tanrı, peygamberini, ancak onun şahsını koruyacak ve dinini yayabilecek kudret sahibi olan kavimden gönderdi.”
Aynı konuda Hz. Ebu Bekir'in şu sözleri de dikkate değer.
"Araplar bu dini, ancak Kureyş'ten yine Kureyş'in hatırı için kabul etmiştir."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tanrı, peygamberini, ancak onun şahsını koruyacak ve dinini yayabilecek kudret sahibi olan kavimden gönderdi.” manasına gelen bir hadis rivayetine rastlayamadık.

- Soruda geçen bu sözün Araplar bu dini, ancak Kureyş'ten yine Kureyş'in hatırı için kabul etmiştir.” şeklindeki tercümesi kanaatimizce hatalıdır.

Doğrusu şöyledir:

“Araplar Kureyşten olan bu kabileden (Haşim Oğullarından) başka kimseye boyun eğmez / tabi olmaz / onları reis kabul etmez.”

Nitekim, Hz. Ebu Bekir’in ilgili sözü “İmamlar Kureyştendir” hadisini desteklemek için kullanılmıştır.

- Tirmizi’de geçen hadis şöyledir:

Hz. Yusuf’un krala gitmeden önce “Sorun, elini kesen kadınların derdi neydi?” şeklindeki sözü münasebetiyle, Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Allah Lut’a rahmet eylesin! Aslında o büyük bir güce dayanıyordu. Buna rağmen 'Keşke size gücüm yetseydi veya dayanacağım güçlü bir arkam olsaydı.' demişti. Bu sebeple, Allah ondan sonra gönderdiği her peygamberi kavminin zirvesinde (veya servetinde) gönderdi.” (Tirmizi, Tefsir, Yusuf Suresi, h.no: 3116)

Tirmizi, “kavminin servetinde” şeklindeki rivayetin daha sahih olduğunu bildirmiş ve buradaki “servet”in çokluk ve koruyucu güce sahip olmak manasına geldiğini ifade etmiştir. (bk. Tirmizi, a.y.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun