Sinekten antibiyotik yapıldığı doğru mu?

Tarih: 09.06.2024 - 11:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhammed’in, sinek kadında (kanadında) şifa olduğunu haber verdiği biliniyor. Günümüzde sinek kadından (kanadından) antibiyotik yapıldığını duydum, bu konuda bilimsel çalışmalar var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu konuda birçok bilimsel çalışma vardır. Bunlardan biri şöyledir:

Özet

1400 yıldan fazla bir süre önce Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur:

“Eğer birinizin kabına sinek düşerse, tamamını batırsın, sonra onu atsın, çünkü kanatlarından birinde hastalık, diğerinde şifa (panzehir) yani o hastalığın tedavisi vardır.” (Buhârî, Tıbb 58, Bed'ü'l-Halk 14)

Bu çalışmada antibakteriyel ve antibakteriyel özelliklerini araştırmak amacıyla (Musca Domestica) türünden 4 adet sinek toplanmıştır.

Kanatlarının antifungal aktivitesi. Elde edilen sonuç, tüm besiyerlerinin sağ kanat ekstraktı ile yetiştirildiğini gösterdi. Sağ kanatta bakteri ve mantar üremesi yoktu. Ancak sol kanatta bakteri ve mantar üremesi gözlemlendi. Sağ sinek kanadının antibiyotiğin yeni devrimi olarak değerlendirildiği sonucuna varılabilir.

Sineğin sağ kanadından daha fazla antibiyotik bulunması için ileri araştırmalar önerilir.

Giriş

         Hem yirminci hem de yirmi birinci yüzyılda Hz. Muhammed'in hadislerini doğrulayan o kadar çok bilimsel gerçek ortaya çıkmıştır ki, bundan 1400 yıl önce; birçok bilimsel gerçeği çözecek bilimin, laboratuvarın veya teknolojinin olmadığı yer. Bugün üzerinde duracağımız bir konu Hz. Muhammed (sav)'in sinek hakkında bize anlattığı bir hadis ve tam olarak nasıl bir şifa olduğudur.

         Hadis: Ebu Hüreyre’den rivayet edilmiştir: Allah'ın Elçisi şöyle buyurmuştur:

         "Eğer birinizin kabına sinek düşerse, tamamını batırsın, sonra onu atsın, çünkü kanatlarından birinde hastalık, diğerinde şifa (panzehir) yani o hastalığın tedavisi vardır.”(1)

         Evrende yüzbinlerce sinek türü bulunmaktadır; ancak evlerimizde yaşayan sadece on tür bizi paylaşıyor. Dişi sinek, bazı hayvanların gübresine veya çöplere yüzden fazla yumurta bırakır. Bir gün sonra larva ortaya çıkar ve çevreden beslenir. İki hafta sonra yetişkin sineklere dönüşürler. Dört nesil boyunca, bir sinek 1,5 milyon yumurta bırakabilir ama neyse ki bunların çoğu hava şartları sebebiyle ölür veya kuşlara ve diğer böceklere yiyecek olur. Bir sinek maksimum olarak altmış gün yaşayabilir.(2)

         Aklımıza gelebilecek son şey sineklerin yüzeyinde antibiyotik bulabileceğimizdir. Biyobilimci Joanne Clarke, sineklerin dayanıklılığını gözlemledi ve ölümcül bakterilerle savaşmak için olası bir ilaç kaynağı olarak sinekleri incelemeye karar verdi. Bayan Clarke'ın sineklerin kendi antibiyotiklerini ürettiklerini gösteren araştırması, Escherichia coli (E. coli) ve diğer öldürücü bakterilerin, hatta belki de Staphylococcus aureus'un (S. aureus) insan enfeksiyonlarına karşı daha iyi tedavilere yol açacağını gösteriyor. Bulaşıcı hastalıklarla yılda en az 17 milyon insanı ölmektedir.(3, 4)

         Bu önceki sonuçlar, önümüzdeki altı ay boyunca sineklerden toplanan materyalden antibiyotik bileşikleri izole etmeye çalışan küresel ilaç şirketi Glaxo Smith Kline tarafından destekleniyor.(3, 4)

         Bu günlerde Rus doktorlar sineklerin daha etkili olabilecek birçok madde ihtiva ettiğini gözlemledi. Geleneksel ilaçlar yerine besiyeri kullanmak, sinekleri kullanarak tedaviler geliştirmeye çalışmak, tıp dünyasında yeni tedavide bir devrime yol açacaktır.(3, 5)

         Entomologların son araştırmaları, insan kalbi ile sinek kalbi arasında çok az fark olduğunu, en büyük benzerliğin ise her ikisinin de yaşlanma sonucu kalp hastalığına yakalanmaları olduğunu doğruluyor. Kalp ilaçları üretmek için sinekler üzerinde çalışıldı.(5)

         Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Juan Alvarez Bravo, hastanede sinekleri kabul edebilen son kişi olduğunu belirtti! Yakında birçok hastalığın sineklerden elde edilen ekstraktlardan oluşan hızlı bir tedavisine tanık olacağımızı belirtti.(7)

         ABD'de ayrıca sinekleri kullanarak yeni tedaviler bulmaya çalışan bazı araştırmacılar da var. Onlar da sineklerin kullanıldığı tedavinin yakın gelecekte bilimsel olarak kabul edilebileceğini doğruluyorlar.(3)

         Auburn Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacılar, sineğin tükürüğünde bir protein bulmaya çalıştılar; bu protein, yaraların ve kronik cilt çatlaklarının iyileşmesi gibi uzun süren süreci hızlandırabilir. Ve çok geçmeden, Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sineğin tükürüğünde bir maddenin ilk defa bulunduğunu açıkladılar. Bir insanın bağışıklık sistemini iyileştirebilecek bir sinek.(8)

         Üstelik araştırmacılar bu hayati maddeleri serbest bırakmanın en iyi yolunun sineği suya batırmak olduğunu da buldular. Çünkü bu maddeler sineğin gövdesinin ve kanadının dış yüzeyinde yoğunlaşmıştı.(3)

         Bu araştırmanın amacı, sinek kanatlarının antimikrobiyal etkisini inceleyerek Hz. Muhammed (sav)'in hadislerindeki mucizeyi açıklığa kavuşturmaktır. Ve bu yönü bilimsel açıdan anlamak.

 Malzemeler ve Yöntemler

         Sineklerin Toplanması: Dört sinek (Musca Domestica) toplandı, her birinin sol ve sağ kanatları steril forseps ile ayrıldı.

         Kanat Ekstraktının Hazırlanması: Sol ve sağdaki her sinek kanadı, 5 ml steril besin suyu ortamı içeren steril etiketli bir test tüpüne batırılır. (Jalil Medicals Company tarafından üretilen Witan-Biolife Company'den satın alınmıştır).      

Mikrobiyolojik İnceleme

         Her iki kanat ekstraktının hazırlanması 48 saat boyunca 37°C'de inkübe edildi. Her test tüpünden bir öze dolusu mikrobiyal varlığın (bakteri ve mantarların) araştırılması için mikroskobik olarak incelendi. Daha ileri mikrobiyolojik inceleme için her test tüpünden bir öze dolusu besin agar ortamı ve patates dekstroz agar ortamı ihtiva eden iki steril etiketli petri kabına aşılandı (Jalil Medicals Company tarafından üretilen Witan-Biolife Company'den satın alınmıştır).

         Yetiştirilen plakalar 48 saat boyunca bakteriler için 37°C'de ve mantarlar için 25°C'de inkübe edildi. Plakalar bakteri ve mantar gelişimi açısından incelendi.

 Sonuçlar

         Besleyici agar ortamı ve patates dekstroz agar ortamı üzerinde yetiştirilen plakalar şunları göstermektedir:

         Sol kanat ekstrakt plakalarında hem bakteri hem de mantar üremesi oldu, ancak sağ kanat ekstrakt plakalarında bakteri veya mantar üremesi yoktu.

Resim 4 ve 5'te gösterildiği gibi doğru olanlar için mantar büyümesi.

         Şekil 1, 2 ve 3, sağ sinek kanadı ekstraktını içeren test tüplerinde bakteri veya mantar üremesi olmadığını ancak sol kanat ekstraktı için 4 test tüpünde mikroskobik incelemeyle doğrulanan bulanıklık ile gösterilen mikrobiyal büyüme olduğunu göstermektedir. Yapılan incelemede, sağ kanat ekstraktına ait slaytlarda herhangi bir mikrop bulunmadığı görüldü, ancak sol kanat ekstraktına ait slaytlarda hem bakteri (kok ve basil) hem de mantar (hyphea) varlığı görüldü.

Tartışma

         Son bilimsel araştırmalarda bilim adamları, en büyük peygamberin, kanadında bir şifa bulunduğunu bize bildiren sineklerin, bu mucize ile ilgili konuşmasının doğruluğunu kesin olarak ispatlamış oldular.(9)

         Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur:

         "Sizden birinizin içeceğine sinek düşerse onu iyice batırsın sonra çıkarsın. Çünkü onun kanatlarından birinde hastalık, diğerinde şifa vardır.” (10)

         Bu hadis, sineğin bir kanadında hastalık, diğer kanadında da aynı hastalığın şifasını taşıdığını ifade etmektedir. Sinek bir kabın (içeceğin) içine düştüğünde, kendini savunma için mikrop taşıyan kanadını öne doğru fırlatır.

         İmam İbn Hacer hadisin şerhinde, âlimlerden birinin sineğin kendisini sol kanadıyla koruduğunu gözlemlediğini, dolayısıyla sağ kanadında şifa veya panzehir taşıdığının anlaşılabileceğini söylemiştir. Yani sinek üzerine düştüğü şeyin içine batırılırsa panzehir, Allah'ın izniyle zehri veya mikrobu yok eder. Bazı insanlar, sineğin içeceğe batırılması fikrinden hoşlanmazlar. Ancak hiç kimsenin hadisin sahihliğini inkâr etme hakkı yoktur.

         İmam Buhari'nin rivayet ettiğine göre bu hadis sahihtir. Sinekler yeryüzünde çok yaygındır. Bunlar neredeyse 87000 türdür. Çok sayıda bakteri, virüs ve diğer çeşitli mikrop ve mikropların çöp ve atık organik maddeleri ile beslendikleri bilimsel olarak ispatlanmıştır.

         Bu çalışma, sol kanat ekstraktı için test tüplerinde resim 1, 2 ve (3)'te gösterildiği gibi bulanıklıkla belirtilen mikrobiyal büyüme olmasına rağmen, sağ sinek kanadı ekstraktı içeren test tüplerinde bakteri veya mantar gelişimi olmadığını gösterdi. Mikroskobik incelemeyle doğrulanan, sağ kanat ekstraktı slaytlarında herhangi bir mikrop bulunmadığı ancak sol kanat ekstraktına ait slaytlarda hem bakteri (kok ve basil) hem de mantar (hif) varlığı görüldü.

         Yetiştirilen plakalar, sol kanat ekstrakt plakaları için hem bakteri hem de mantar gelişimi göstermektedir, ancak resimler 4 ve 5'te gösterilen sağ kanatlar için herhangi bir bakteri veya mantar gelişimi görülmemiştir. Sonuçlar, mantıklı olan şu ki, sineğin vücudunun dışında çok fazla zararlı bakteri barındırdığı ve dolayısıyla yaşamını sürdürebilmesi için antibakteriyel malzemeler de taşıması gerektiği, bu malzemelerin Allah tarafından insanlara verildiği gerçeğiyle doğrudan ilgili olabilir. Virüslerden, bakterilerden, mantarlardan ve hastalıklardan korur.

         Biyolojik bilimler bölümünden bilim adamlarının bildirdiğine ek olarak, Macquarie Üniversitesi, sineklerin dışkı, çürüyen et ve meyvelerden hayatta kalabilmek için antimikrobiyal savunmaya sahip olması gerektiği düşüncesine sahipler.(3)

         Önceki yazar, sinek vücut yüzeyinin ve midesinin E. coli ve S. aureus gold'a karşı antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra Candida albicans'a (C. albicans) karşı antifungal özellikleri rapor ederken, antibiyotik materyalinin sineklerin etanol içine çekilmesi ve ardından çalıştırılması yoluyla ekstrakte edildiğini öne sürdü. Ham ekstraktı elde etmek için karışımı bir filtreden geçirdi.(3)

         Araştırmamız, ekili plakaların daha ileri mikrobiyolojik incelemesinin, resim 4 ve 5'te gösterilen sol kanat ekstraktında hem bakteri hem de mantar büyümesi olmasına rağmen, sağ kanat ekstraktından elde edilen plakalarda neden bakteri veya mantar gelişimi olmadığını gösterdiğini açıklayabilir. Buna göre Dr. “Joan Clark”ın Avustralya'da dört farklı sinek türünü test ederken yaptığı şey (bir ev sineği, bir koyun sinek sineği, bir sirke meyve sineği ve bir Queen Island meyve sineğinin kontrolü) ve sineklerin vücut yüzeyinde birçok hastalığı tedavi eden antibiyotiklerin bulunduğunu buldu.(4)

         Macquarie Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Bölümü'ndeki ekip, sineklerin çürüyen tezek, et ve meyvede hayatta kalabilmek için dikkate değer antimikrobiyal savunmaya sahip olması gerektiği teorisi üzerindeki çalışmaya ek olarak, sineğin gelişiminin farklı aşamalarında ortaya çıkan antibakteriyel özellikleri belirlemek için yola çıktı.(3, 12)

         Ayrıca Suudi Arabistan'daki Qassim Üniversitesi'nin tıbbi mikrobiyoloji bölümünden Aj-Taili ve arkadaşları tarafından araştırılan çalışmanın birinde sineklerin tüm vücudunu batırırken, diğerinde yalnızca bir kanat çözeltiye batırıldı. Görünüşe göre antibiyotik ihtiva eden ilk çözelti ve ikinci çözelti mikropların varlığına işaret ediyor. Sineğin kanatlarından birinin antibiyotik barındırdığı, diğer kanadının ise hastalığı ihtiva ettiği sonucuna varılmıştır.(13)

         Daha önce bildirilen bu sonuçlarla uyumlu olarak, bilim insanları bu hayati önem taşıyan bu ürünü serbest bırakmanın en iyi yolunu buldular.

         Panzehir sineği bir sıvıya batırmaktır. Çünkü bu maddeler sineğin dış yüzeyinde sinek gövdesi ve kanadında yoğunlaşmıştır. Hazreti Peygamber (asm)'in sineklerde bulunmasının asla beklenmeyeceği bir durum olan hastalık ve ilacın aynı canlıda buluması gerçeğini tek bir cümlede anlatması da Onun Allah’ın sevgili kulu olduğunun da bir delilidir. (9)    

Sonuç

         Elde edilen sonuçlar Hakimatul-Faith Endonezya tarafından da doğrulandı ve Hakimatul-Faith Indonesia, sineklerin doğal bir antibiyotik olarak kullanılabileceğini, ancak bunun halk arasında yaygın olmadığını, ancak bir çevrede antibiyotik olarak kullanılan sineklerin doğal, tanıdık ve güçlü olduğunu belirtti. Başta virüs ve bakterilerin neden olduğu çeşitli hastalıkları tedavi etmeye yeten, yan etkisi olmayan, süper düzeyde bir antibiyotiktir.(14)

         Entomologlar son araştırmalarıyla insan ile sinek kalp arasında çok az fark olduğunu doğruluyor! En büyük benzerlik ise her ikisinin de yaşlandıkça kalp hastalığına yakalanmaları. Ve kalp ilacı üretmek için sinekler iyi araştırılıyor. Dolayısıyla sineklerin iki tedavisi vardır.(6)

         Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Juan Alvarez Bravo'nun söylediklerine ek olarak şunları söyledi: “Sonuncusu hastanedeki sinekleri kabul edebilir! Ancak yakında birçok hastalığın sineklerden elde edilen ekstraktlardan oluşan hızlı bir tedavisine tanık olacağız.(7)

         ABD'de ayrıca sinekleri kullanarak yeni tedaviler bulmaya çalışan bazı araştırmacılar da var. Onlar da sineklerin kullanıldığı tedavinin yakın gelecekte bilimsel olarak kabul edileceğini doğruluyorlar.(3)

         Ve Auburn Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacıların, sineğin tükürüğünde bir protein bulduğunu bildirdikleri şey, bu proteinin, yaraların ve kronik cilt çatlaklarının iyileşmesi için uzun süren süreci hızlandırabileceğiydi. Ve çok uzun zaman önce, Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar sinekte bulunan ve insanın bağışıklık sistemini iyileştirebilen bir maddeyi ilk kez bulduklarını açıkladılar.(15)

         Mevcut verilerden, sineğin sağ kanadının antibiyotiğin yeni devrimi olarak değerlendirildiği, bu nedenle sağ kanadından çok sayıda antibiyotiğin elde edilmesi için daha fazla araştırma yapılması önerildiği sonucuna varılabilir.

         Keşfedilen bu bilgi aynı zamanda bin dört yüz yıl önceki peygamberimizin (asm.) bu sözünün doğruluğuna ve dürüstlüğüne şahitlik etmekte ve üstelik onun söylediği her sözün Yüce Allah'tan geldiğini göstermektedir.(16)       

Kaynaklar:

1. Sahih al-Bukhary, 2007. The Book of Medicine, Hadith Number:5841, Narrated by: Abu-Huraira
2.Mona Al-Raqas, December 17, Wings of a Fly: The New Buzz of Antibiotics. www.yemenpost.net.
3.Danny Kingsley, 2002. The new buzz on antibiotics, www.abc.net.au.
4.Joanne Clarke, Michael Gillings and Andrew Beattie, 2002.Hypothesis-driven drug discovery. Microbiology Australia, pp: 8-10.
5. Petersburg State University, 2006. The fly effect: Russian Scientists Invent new medicine with the help of flies.
6.Burnham Institute. "Fruit Flies May Pave Way To New Treatments For Age-related Heart Disease. "Science Daily,12 March 2007. <www.sciencedaily.com/releases/2007/02/070227105458.htm>.
7.Juan Alvarez Bravo, 1994. The ointment in the fly: antibiotics. New antibiotic derived from a common fly.The Economist (US).
8.Ed and Mary Cupp, 2005. Protein in Fly Saliva Speeds Healing of Incisions Wounds. Auburn University. RAmExArsMedica, Inc., 7: 23.
9.Abduldaem Al-Kaheel, 1995. New facts: fly have a cure www.kaheel7.com/eng.
10. GhyathHasan Al-AhmadAt-Tibb an-Nabawi fi Daw'al-` Ilm al-Hadith (Prophetic Medicine in the Light of Modern Science, 2: 188-189.
11. Zaghloul El-Naggar. Housefly Falls into One's Drink. www.elnaggarzr.com.
12. Chew, Peter, 2009. bacteriophage 1927 isolated from the common house fly (Muscadomestica. The Journal of Experimental Medicine, 45: 1037-1044.
13. Aj-Taili, S.I., A.A.R. Al-Misnid and K.D. Al-Uteybi, 2002. Wing One and the Other Disease Carrying the Cure. Qassim University. Danny Kingsley.
14. Parlan, 2013. Flies for antibiotics, www.naturalhealthyliving.com.
15. Rehab Muhammed Atta, Stanford University Medical Center, 2007. Fruit Fly Insight Could Lead To New Vaccines. Science Daily.  <www.sciencedaily.com/releases/2007/03/07030822 0904.htm>.
16. Dünya Tıp Bilimleri Dergisi 11(4): 486-489, 2014 ISSN 1817-3055 © İDOSİ Yayınları, 2014 DOI: 10.5829/idosi.wjms.2014.11.4.86131, 
Sinek Kanatlarında Mikrobiyolojik Çalışmalar
(Musca Domestica) Hastalık ve Tedavisi Nerede
Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü, Ulusal Araştırma Merkezi, Mısır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 59
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun