Sahabe olmak için Hz. Peygamberi dünya gözüyle görmek şart mıdır? "Rüyasında beni gören, gerçekte görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim sûretime giremez." hadisine göre, sanırım rüyada Efendimizi gören de sahabe makanına erişiyor?..

Tarih: 04.01.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ebû Hüreyre radiyallâhu anhden: Şöyle demiştir: Nebiyy-i ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

"Benim adımı (kendinize, yâhud birbirinize) takınız. Künyemi de (yâni Ebû'l-Kâsım künyesini)  takınmayınız. (Şu da ma'lûm olsun ki,) her kim beni rüyâda görürse hakîkatte beni görmüş olur. Zîrâ şeytan benim sûretime temessül edemez. Bir de, her kim benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın." (bk. Buhari, İlim 38; Müslim, Rüya 11; Tirmizi, Rüya 4)

Peygamberimizi (asm) rüyasında görenin gerçekten onu görmüş olması, dünyadayken görmüş gibi anlamında değildir. Yani sahabelerin görmesi gibi değildir. Rüya da görülenin Peygamberimiz (asm) olduğunu ve şeytanın onun şekline giremeyeceğini anlatmak içindir. Yoksa "sahabeler gibi olur" anlamında değildir. Sahabi, Peygamber Efendimize (asm) iman ederek O'nu gören ve Müslüman olarak ölen kimsedir.

Bu nedenle Hz. Peygamber (asm)'i kendisine peygamberlik gelmeden önce gören veya O'nunla sohbet eden, fakat peygamberlikten sonra göremeyen kişi de sahabî sayılmaz. Rasulüllah (asm)’ın vefatından sonra, Celaleddin Suyûti gibi bazıları, uyanık halde Rasulüllahı (asm) görmüşler, onunla konuşmuşlardır. Fakat bu konuşmaları nübüvvet itibarıyla değil, velayet-i Ahmediye cihetiyledir. Rasulüllah (asm) onlara velayeti ciheti ile temessül etmiş, görünmüştür. Çünkü Rasulüllah (asm)’ın ölümü ile vahiy bitmiş nübüvvet sona ermiştir. Ölümünden sonra onu nübüvvetle görmek, sahabe olmak mümkün değildir.

Şu halde nübüvvetin derecesi velayetin derecesinden ne kadar yüksekse, bir nebi ile sohbet ile, bir veli ile sohbet arasında da o kadar fark vardır.

Ayrıca Peygamberimizi (asm) görüp de iman etmeyip, Onun vefatından sonra iman edene de sahabi denilmez. Çünkü sahabi olmak için Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olduğunu kabul ederek görmesi gerekir. (el-İsabe, I, 7; Tedribü'r-Ravi, II, 210; Umdetü'l-Kari, XVI, 169)

Buna göre sahabi olmak için Peygamber Efendimizi (asm) şehadet alemindeyken görmüş olmak şarttır. Öyleyse Onu (asm) vefatından sonra ister rüyasında isterse uyanık olarak görenler sahabi değillerdir. (Fethu'l-Bari, XIV, 136; Tedribü'r-Ravi, II, 210)

İlave bilgi için tıklayınız:

Sahabenin tanımı nedir; kimlere sahabi denir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun