Ruhların cinsiyeti var mıdır, yoksa girdiği bedenin cinsiyetine bağlı olarak değişir mi? Ayrıca ruhumuz ile karakterimizin, bir bağlantısı var mıdır?

Tarih: 18.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ruhun cinsiyeti yoktur. İnsan, kişilik yapısını ruhânî yanıyla birlikte, cismânî  özelliklerinden almaktadır. Bedene giren ve cinsiyetin kriterlerinin belirlenmesinde rol oynayan cismanî özelliklere paralel olarak ruh da bu kişiliğe ayak uydurmaya çalışır.

Karakterlerin ruhla ilişkisi elbette vardır. Ancak, bu karakterlerin oluşmasında dış faktörlerin rolü büyüktür. Özellikle, ahlâkî değerlerin oluşması, büyük ölçüde insanın iradesine bağlıdır. Aksi takdirde, ahlaklı veya ahlaksız olmanın bir manası kalmaz.

Şu var ki, fıtrî olan karakterleri ortadan kaldırmak mümkün değil, ama onu güzel yönlere tevcih etmek özgür iradeye bağlı olan bir olaydır. Mesela, sert mizaçlı olan bir kimsenin bu huyunu terk etmesi, çok fazla kızgınlık göstermemesi beklenmemelidir. Fakat, bunu hayırlı bir yöne; örneğin, nefsine, şeytana yönlendirilmesi mümkündür.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ruh nedir, ruhun mahiyeti anlaşılabilir mi? Ruh beyinden mi ibarettir? Ruh ile beden arasındaki ilgi nasıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun