Peygamberimize kaç defa salavat getirmemiz gerekir?

Tarih: 21.03.2023 - 11:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Allah azze ve celle'yi zikir ederken 33, 66, 99 rakamlarının tılsımlı olduğunu biliyorum. Peki, Peygamber Efendimize salâvat çekerken bu rakam kaç olmalı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Sahih kaynaklarda Hz. Peygambere (asm) salavat getirmenin belli bir sayısı yoktur.

- Kuran-ı kerim'de bu konuda şöyle emredilmiştir:

“Allah ve Meleklerin Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine salavat getirdikleri, müminlerin de ona salat ve selam getirmeleri.” (bk. Ahzab, 33/56)

- Müfessirler, bu ayette Allah’ın peygambere salatının ona rahmet etmesi ve onu melekleri katında övmesi, meleklerin salatının peygamber için istiğfarda bulunmaları ve müminlerin salatının Allah’tan peygamberin kendi katındaki makamını yüceltmesi için dua etmeleri anlamına geldiğini ifade ederler.

- Peygamber Efendimiz (asm) de şöyle buyurmuştur:

“Kim bana bir defa salat getirirse, Allah onun üzerine on salat getirir (on sevap verir)(bk. Müslim, h. no: 384)

“Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır.” (Tirmizî, Vitir, 21)

- Ubey b. Kab Peygamber Efendimize (asm) “Ben (kendim için yaptığım dualarımda) sana ne kadar salavat getireyim?” diye sormuş. Efendimiz (asm) “Ne kadar istersen!” diye cevap vermiştir. Tekrar, “Dörtte biri, yarısını, üçte ikisini getireyim mi?” diye sormuş, Efendimiz (asm) hepsinde “istediğin kadar, ne kadar fazla getirirsen kazanacağın hayır  o nispette fazla olur” diye cevap vermiştir.

Nihayet, Ubey: (yaptığımı bütün dualar yerine), o vakti tamamen sana salavat getirmekle geçirsem!” diye sorduğunda ise, Peygamber Efendimiz (asm) “O zaman dünyadaki bütün sıkıntılarına kâfi geldiği gibi, ahirette günahlarının affına vesile olur.” diye buyurdu.” (Tirmizi, h. no: 2457)

Salavat için herhangi bir sınırın yapılmaması ve belli bir sayının verilmemesi, bu kârlı ve azametli ibadetin önünü kesmemek, bilakis ucunu açık bırakmak içindir. Bir kısım ehl-i tasavvufun belli sayılarda salavat getirmeleri, sünnette olmamakla beraber, kendi tecrübelerine ve hissiyatlarına göredir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun