Ölen kişinin tabutu musalla taşına nasıl konur?

Tarih: 10.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ölen kişinin tabutu musalla taşına nasıl konulmalıdır, yani ölünün başı ne tarafta olmalıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Henefî ve Şafiilerin ittifakıyla, ölünün sağ omuzu kıbleye bakacak şekilde musallaya konur. Bu hususta kadın ve erkek arasında fark yoktur.

- Hanefilere göre, imam cenazenin göğsünün hizasında durur. Bunda erkek, kadın fark etmez. Hanbelî ve Şafiilere göre, erkek için imam (veya tek başına cenaze namazını kılan kimse), cenazenin başı hizasında, kadın için ise, cenazenin kalçaları hizasında durur. Hikmeti, kadının kalın kısmını diğer insanlara karşı örtmektir.

- Şafii Mezhebi'ne göre, mescidde cenaze namazını kılmak vacip değil, müstehaptır / sünnettir.(bk. Nevevî, Mecmu, 5/213). O halde, mescidin dışında, dışarıda da cenaze namazı kılmakta bir sakınca yoktur. (krş. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslam’ı, 2/508).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun