Nebe suresinin iniş ve nüzul sebebi nedir?

Tarih: 17.10.2017 - 00:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İkindiden sonra okuyana soğuk cennet şerbeti ikram eder ALLAH (c.c)' diye okumuştum, doğru ise bunu namazdan hemen sonra mı okumak gerek?
- Nebe suresinin tefsirini açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Nebe Suresinin tamamı Mekke'de nazil olmuştur ve bunda ittifak vardır. (İbnu'l-Cevzî, Za’du’l-Mesir, Nebe Suresi)

İniş sırası itibariyle Meâric suresinden sonradır. (Kurtubi, Nebe Suresi)

İbn Cerîr ve İbn Ebî Hatim'in el-Hasen'den rivayetlerine göre Hz. Peygamber (asm), peygamber olarak gönderilince Kureyşliler kendi aralarında birbirlerine O'nun durumunu sormaya başlamışlar "Getirdiği nedir?" diyorlar, birbirleriyle tartışıyorlar ve Hz. Peygamber (asm)'in peygamber olarak gönderilmiş olması konusunda farklı görüşler serdederek mücadele ediyorlarmış.

İşte bunun üzerine "Neyi soruşturuyorlar? O büyük haberi mi?" nazil olmuştur. (Suyûtî, Lübâbun-Nukûl, 11/191)

Ayrıca, “Biz, sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle önceden sunmuş olduklarına bakacak ve kafir: 'Keşke ben toprak olsaydım.' diyecektir.” mealindeki ayetle ilgili şu rivayet vardır:

Mukatil der ki: "'O gün kişi elleriyle önceden sunmuş olduklarına bakacak.' ayet-i kerimesi Ebu Seleme ibn Abdü'l-Esed el-Mahzûmî ve kardeşi el-Esved ibn Abdü'l-Esed hakkında nazil olmuştur. Bu ayet-i kerimedeki 'kişi' Ebu Seleme; 'kâfir' de kardeşidir.” (Kurtubi, Nebe Suresi; bk. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/931)

Bir ayet veya suresin inme nedeninin özel olması, ayet veya surede geçen hükmün genel olmasına engel değildir. Bu kurala göre, ayetteki hüküm, ayette geçen özelliklere sahip olan herkesi içine alır.

2. Bazı tefsirlerde Nebe Suresinin faziletiyle ilgili şu rivayetle var:

“Amme yetesâelûn suresini okuyan kimseye Cenab-ı Hak kıyamet gününde soğuk içecekler lütfedecektir.” (Zemahşerî, Beyzâvî, Nebe Suresi)

"Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allahu Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir." (Bursevi, Ruhu'l-Beyan, Nebe Suresi)

"Kim ikindi namazından sonra Nebe suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala o kimsenin rızkını artırır (kazancına bereket ihsan eder), Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü yüce Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cennetteki makamını görmeden de çıkmaz." (Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsiru'l-Kuran, Nebe Suresi)

Ancak bu rivayetleri sahih hadis kaynaklarında bulamadık.

3. Bilgi için tıklayınız:

NEBE' SURESİ.
Nebe / Amme suresinin tarihi arka planı nedir?
Tefsir Dersleri - Nebe Suresi (1 - 30. Ayetler).
Tefsir Dersleri - Nebe Suresi (31 - 40. Ayetler).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun