Namazda ziynetinizi takının (Araf, 7/31) ayetini nasıl anlamalıyız?

Tarih: 14.05.2015 - 09:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Namazda ziynetinizi takının ayetini nasıl anlamalıyız?
- Evden dışarıya çıkarken giydiğimiz kıyafetleri Allah'ın huzuruna çıktığımız için namazda da mı giymeliyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namaz kılacak olan kişinin vücudunun, dinen örtülmesi gereken yerlerini örtmesi şarttır. Kimsenin göremeyeceği karanlık bir odada olunsa dahi, na­maz kılan kişinin avret yerlerini örtmesi gerekir. Setr-i avretle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır: 

"Ey Ademoğulları, namaz için her mescide gelişinizde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin)."(A'râf 7/31.)

Kureyş ve diğer birkaç soylu kabile dışındaki müşrikler, başlıca kutsal mekânlarını çıplak ziyaret eder; ziyaret dönemlerinde et, yağ, süt gibi değerli gıda maddelerini yemezler; diğerlerini ise çok az yerler ve bunun dinî bir vecîbe olduğuna inanırlardı (bk. Taberî, VIII, 159-163).

Âyet bu bâtıl uygulamayı ilga etmekte, ibadet sırasında örtünme zorunluluğu getirmektedir; ayrıca haram olduğuna dair özel hüküm bulunmayan maddelerin yenilip içilmesine de -israfa kaçmamak şartıyla- izin vermektedir.

Âyetin özel maksadı, kutsal mekânları çıplak vaziyette ziyaret veya tavaf etmeyi yasaklamaktır. Ancak bu durum, hükmün genel olduğu anlamını çıkarmaya mâni değildir. Nitekim bütün ilgili kaynaklarda âyetin, gerek ibadet sırasında gerekse sair zamanlarda edep kurallarına uygun şekilde giyinmeyi farz kıldığı belirtilir.(bk. Diyanet Tefsiri, Kur'an Yolu, İlgili ayetin tefsiri)

İbn Abbas hazretleri bu âyette geçen ziynet kelimesiyle, namazda giyinik olmanın kastedildiğini söylemiştir. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerse şunlardır: 

"Allah, başörtüsü takmadığı tak­dirde kadının namazını kabul buyurmaz.’’ (Ebû Davud, Salât, 85.)

Sevgili Peygamberimiz, örtünmeye tam riayet etmeyerek yanına gelen Hz. Âişe'nin kız kardeşi Esmâ'ya şöyle demiştir: 

"Ey Esma! Bir kadın ergen­lik çağına vardığında artışurasının ve şurasının dışındaki yerlerinin görün­mesi uygun olmaz (Sevgili Peygamberimiz böyle derken yüzünü ve ellerini göstermişti)."(Ebû Davud, Libâs, 34.)

Kadının namazda da namaz dışında da avret yerlerini örtmesinin farz olduğu konusunda İslâm bilginleri görüş birliği etmişlerdir. Avret yerlerini örten giysi ince, şeffaf ve vücut hatlarını belirtir nitelikte olmamalıdır.Açık alanda namaz kılmakta olan bir kişinin, rüzgâr esmesi veya başka bir sebeple elbisesinin aniden açılıp avret yerinin görünmesi durumunda, hemen örtünmesi kaydıyla namazı bozulmaz. Ama ihmalkâr davranır da hemen örtün­mez ve aradan bir süre geçerse, ondan sonra örtünse bile namazı bozulur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun