"Musa’ya salavat getirin. Çünkü, ümmetime en yakın olan peygamberdir." anlamındaki hadisi nasıl anlamalıyız? Salavat getirmemizin hikmeti nedir?

Tarih: 24.05.2011 - 11:18 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisin anlamı şöyledir:

“Musa’ya çokça salavat getirin. Çünkü, peygamberler arasında ümmetime karşı ondan daha fazla  ihtiyatlı(korumacı, şefkatli) davrananı görmedim.”(bk. Suyutî, el-Camiu’s-sağîr, 1/90; Kenzu’l-Ummal, h. no: 32367)

Bu hadisi İbn Asakir rivayet etmiştir.

Kuvvetli bir ihtimalle bu hadiste, Hz. Musa’nın Mi'raç olayında “elli vakit namazın çok olduğuna” dair ortaya koyduğu şefkatli tavrına işaret edilmiş olabilir.

Peygamberlere salavat getirmenin bir sebebi de şu olabilir:

İnsan ruhu çok zayıftır. İlahi nurları almaya her zaman müsait olmayabilir. Bu nedenle, insan kendi ruhuyla peygamberlerin ruhları arasında bir ilgi kurarak, onlardan istifade edebilir. Bunlardan biri de onlara salavat getirmektir. Böylece, gayb aleminden peygamberlerin ruhlarına inen ilahi feyizlerden ve nurlardan, o peygamberlere salavat getirenlerin de ruhlarına bu feyizler ve nurlar yansıyacaktır. Güneşin nurunun, ışıklarının ve renklerinin su dolu bir kapa yansıması gibi, peygamberlerin ruhlarına inen güzellikler de onlara salavat getiren ruhlara inecek ve yansıyacaktır. (bk. Münavi, Feyzü’l-Kadir, II/88)

Buna göre, Hz. Musa (as)'ın Muhammed Ümmetine olan şefkatinden dolayı ona çokça salavat getirmek, onun ulvi ruhuna yansıyan feyizlerden, nurlardan ve güzelliklerden ona salavat getiren insanların ruhlarına da -herkesin derecesine ve manevi kabının büyüklüğüne göre- yansıyacaktır.

Bu açıdan başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün peygamberlere selam etmek, onlara rahmet duası dilemek gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun