Muhasebecinin, işverenin direktifiyle vergi kaçırması caiz mi? Çalıştığım şirkette vergi kaçırma durumunda ben istemesem de yaptırsalar, ben burada kul hakkına girmiş mi olurum?..

Tarih: 17.01.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Her insanın vatandaşı olduğu ülkeden beklediği hakları olduğu gibi, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri de vardır. İnancı, sosyal ve kültürel yapısı her ne olursa olsun, toplum halinde yaşamanın insana yüklediği belli bir takım sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukların temel dayanağını "kamu yararı" başka bir ifadeyle "toplumsal fayda" teşkil etmektedir.

Toplumu teşkil eden bireylere fert olarak yüklenen sorumluluklar, onların toplum olarak faydalarına yöneliktir. Her sorumluluk, dolaylı ya da dolaysız bir şekilde yine bireylere hak olarak döner. İhlal ve ihmal edilen her sorumluluk, bir anlamda bireysel ya da toplumsal hakkın iptali olarak nitelendirilebilir.

Hak talebi veya toplumsal hayatın getirilerinden faydalanma, bir yönüyle sorumluluğun yerine getirilmesi ile ilintilidir. Şüphesiz toplum olarak yaşamanın belli ilke ve kuralları vardır. Ayrıca hemen her hukuk sisteminde, hak-yükümlülük dengesi evrensel bir ilkedir. Kişilerin haklarının, yükümlükleri ile doğru orantılı oluşu bu ilkenin dar manada açılımıdır.

Vergi
de vatandaş olarak yerine getirmek zorunda olduğumuz bir yükümlülüktür. Vergi mükelleflerinin yalan beyanda bulunmaları veya vergi vermemeleri, o toplumda yaşayan bireylerin haklarının gasp edilmesidir. Başka bir ifadeyle kaçırılan vergi, kul/birey hakkıdır. Kul hakkının yenilmesinin de dinimizde ne derece çirkin bir davranış olduğu izaha ihtiyaç duymayacak ölçüde açıktır. Bu itibarla her ne şekilde olursa olsun bir Müslümanın vergi kaçırması dini açıdan caiz değildir.

Muhasebecilik mesleğini yapmak caizdir. Muhasebecinin mükellefi gözeterek vergi kaçırması caiz değilidir. Bu işi işverenin emri doğrultusunda da yapması caiz değildir. Ancak mükellef muhasebecinin bilgisi dışında fatura kesmeyip vergi kaçırıyorsa, bundan muhasebeci mesul değildir. Yani muhasebeci mükellefe vergi kaçırma yolunu öğretmediği ve bu konuda ona yardımcı olmayıp kendisine verilen bilgilere göre hareket ettiğinde, mükellefin vergi kaçırmasından mesul olmaz. Yaptığı iş ve kazancı helal olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun