Kur'an'da, bütün Müslümanların eşit olduğu yazıldığı halde, Nahl Suresi 75. ayette, köle ile efendisinin eşit olmadığının söylenmesi, bir çelişki değil midir?

Tarih: 11.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an’da “Müslümanların kardeş olduğu”nun ifade edilmesi (Hucurat, 49/10), onların mutlak manada “eşit” oldukları anlamına gelmez. Kur’an’ın hiçbir yerinde “insanların her yönden eşit olduğuna” dair bir ifade yoktur. Böyle bir eşitlik anlayışı, zaten  mevcut realiteye de aykırıdır.

- Kur’an’ın ve Hadislerin işaret ettiği eşitlik, hak-hukuk alanındadır. Yoksa, Peygamberimiz (a.sm.). “Bir kavmin reisi geldiğinde ona ikramda bulunun.” (Gazali, İhya 1/638) buyurmak suretiyle, insanlar arasında mevcut-insanî değerler hiyerarşisine dikkat çekmiştir. Kur’an’da “"Ey inananlar! Allah'a itaat edin, Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine (yöneticilere) itaat edin. " (Nisa, 4/59) buyurulmuştur. Bir amirle bir memur protokolde bir olabilir mi? Bir askerle bir komutan bir olabilir mi?

- Ancak Kur’an’da, bu makam ve mevkilerin, -dünyevî işlerin tanzimi açısından zorunlu bir hiyerarşinin gerekli bir sonucu olmasına rağmen- mutlak insanlık onuru, üstünlük ve faziletin ölçüsü olmadığına işaret etmek üzere; “üstünlüğün ancak takva ile/Allah karşı gösterilen saygıyla olduğuna” (Hucurat 49/13) vurgu yapılmıştır.

- Buna göre, bir kölenin efendisiyle aynı statüye sahip olduğunu söylemek, elbette doğru olmaz. Kur’an’da, verilen “efendi-köle misali” insanlar tarafından kabul gören mevcut statüye göre değerlendirilmiştir. Bu misal penceresinden, gerçek efendi olan Allah ile gerçek kul-köle olan insanlar arasındaki münasebetlere dikkat çekilmiştir. Özellikle, İslam’a karşı düşmanlık yapanların büyük çoğunluğu, elit tabakası olan efendiler sınıfıydı. Bunların kölelerine karşı tavırları belliydi. İki efendinin aynı köleyi paylaşmaları imkânsız gibiydi. İşte bu çok bilinen gerçeği misal verip, “Allah’a şirk koşan” ve dolayısıyla “aynı kula sahip iki ilah düşünenlerin” yanlışları gösterilmiştir.

- Kadınların erkeklerle eşit olmaları söz konusu olmadığı gibi, erkeklerin de kadınlarla eşit olmadıkları bir gerçektir. Her birisi, kendi konumunda en birincidir. Ne erkek kadınsız, ne de kadın erkeksiz olabilir. “Kadının aklının dun olması”nın anlamı, kadınların daha duygusal, hislerinin daha ön plandan olduğuna bir işarettir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Eşitlik ve adalet aynı şey mi?

Kadınların aklı ve dini noksandır...ifadesini izah eder misiniz?

İslam'ın, esirler ve köleler konusuna bakışı nasıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun