Kuran’a ekleme yoksa, besmele ve tecvid nasıl açıklanabilir?

Tarih: 05.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran’ın korunması (Hicr, 9 ) Kuran'a bir şey eklenmez çıkarılmaz deniyor ama besmele ayet değildir diyenler var. Ayrıca tecvid kaideleri falan var. Bu durum Kuran değişti anlamına mı geliyor? Nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an'ın korunması ile ilgili ayet caridir ve indiği günden bugüne Kur'an otantikliğini ve orijinalliğini birçok yöntemle korumuştur.

Besmelenin Kur'an'dan ayet olduğu konusunda çok fazla farklı yaklaşım söz konusu değildir. Çünkü besmele her şeyden önce Neml suresinin 30. ayetinde geçmektedir.

Surelerin başındaki besmeleye gelince, bu konuda da iki yaklaşım söz konusudur:

Şafilere ve Hanbelilere göre her surenin başındaki besmele o sureye ait bir ayettir.

Hanefilere göre surelerin başındaki besmele başlı başına bir ayettir. Ancak o surenin bir parçası değildir. Malikilere göre ise sure başlarındaki besmeleler teberrüken yazılmıştır.

Dolayısıyla besmelenin ayet olduğu konusunda ittifak varken, surelerin başında ayrı ayrı yer alan besmelelerin o sureye ait özel ayet olması konusunda ihtilaf vardır.

Böylece besmelenin ayet olduğu nettir ve asla bir ilave değildir.

Kaldı ki Kur'an’da bu bağlamda bir başka metin de yoktur.

Diğer yandan Kuran'da var olan her şey ona ilave sayılmaz. Zira Mushaf içerisinde neyin Kur'an neyin Kur'an olmadığı bellidir. 

Tecvit kaideleri Kur'an lafızlarının hem doğru hem de estetik okunmasını sağlayan kurallardır. Birer ayrı lafız değillerdir. Sadece lafızların güzel okunmasını sağlayan ilkelerdir. Dolayısıyla lafızları değiştirme özelliğine sahip değillerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun