Kızını kafirle evlendiren kafir olup cehenneme mi gider?

Tarih: 12.11.2021 - 14:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz buyurdu: 
“Kızını fâsık bir erkekle evlendirene, her gün bin lanet iner, onun ibadetleri ve duası kabul olmaz, farz ve nafilesi makbul değildir.” (Şir’a şerhi)
- İki sorum var:
1. Bu hadisin kaynağı doğru mu, burada bu hadis var mı, varsa sahih mi?
2. Kızını kafire veren veya kafirle evlenen dinden çıkar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“...İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin...” (Bakara, 2/221)

mealindeki ayetin açık ifadesiyle, Müslüman bir kadının müşrik veya diğer bir kafirle (bk. Beyzavi, ilgili yer) evlenmesi caiz değildir.

Nitekim mealini vereceğimiz ayette “müşrik” yerine “kafir” sözcüğü kullanılmıştır:

“Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde -onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber- siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helâl değildir, onlar da bunlara helâl olmaz...” (Mümtehine, 60/10)

Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, Müslüman bir kadının herhangi bir kafirle evlenmesi caiz değildir, nikah geçersizdir. Aksi takdirde evlenen kadın da evlendiren veli de büyük günah işlemiş olur. Bu günah devam ettiği sürece de günahkâr olmaya devam ederler. 

Ancak -imanı zedelemeyen- her günah gibi bu günah da küfür sayılmaz, bu günahı işleyen dinden çıkmaz, kafir olmaz.

Sorudaki hadis rivayeti sahih değildir, senetsiz olarak ilgili kaynakta geçmektedir. (bk. Mefatihu’l-Cinan, Şerhu Şirati’l-İslam, s. 518)

Ayrıca aynı burada İmam Gazali’nin İhya isimli eseri referans verilmiştir. Fakat İhya’daki ifade şöyledir:

“Kim kızını fasık / kafir biriyle evlendirirse, onunla sılayırahimi koparmış demektir.” (bk. İhyau’l-Ulum, 2/41)

Ayrıca, bu hadis rivayeti zayıf olarak kabul edilmiştir. (bk. Iraki, Tahricu ahadisi’l-İhya,-İhya ile birlikte- a.g.y)

Beyhaki de İhya’daki şekliyle bu hadisi rivayet etmiştir. (bk. Şuabu’l-İman, 8334) Yani burada da “lanet” veya “kafir olmak” gibi bir sözcük yoktur.

İbn Adî de bu rivayetin “münker / kabul edilemez” olduğunu bildirmiştir. (bk. el-Kamil Fit’tarih, 3/165)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun