Kısmet ve nasip kader mi?

Tarih: 12.05.2024 - 09:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz (s.a.v) kısmet kelimesini kullandığı hadisi veya hadisleri var mı?
- Bana birisi sen kadere kısmete inanan insansın deyince ben de kadere inanıyorum kısmete inanmıyorum İslam'da kader vardır kısmet yoktur, sen Peygamberimiz (s.a.v)’in hiç kısmet dediğini duydun mu ya da gördün mü dedim.
- Kısmete inanmıyorum dediğim için küfre girer miyim girer isem sebebi nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kısmet, nasip, pay manasına gelir. Arapça kökenli olan bu kelimenin lügat manası taksimat ile ayrılan paylar demektir. Bu açıdan bakıldığı zaman, kısmet aynı zamanda ilahî kaderle takdir edilmiş nasip, pay demektir. Buna göre kadere iman etmek kısmete iman etmeyi de içine almaktadır. 

Kuran’da kısmet "nasip" sözcüğüyle ifade edilmiştir. Meali verilen aşağıdaki ayetlerde bu iki sözcüğü de görmekteyiz:

“Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay (nasip) vardır; yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da bir pay (nasip) vardır; azından çoğundan, belli pay. (Vâris olmayan) yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde (kısmetinde / paylaşması esnasında) hazır bulunurlarsa bundan, onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin.” (Nisa, 4/7-8)

Esasen Arapça’da “pay, hisse, bölüşülen şeyin belli bir kısmı” anlamına gelen kısmet ile nasip kelimeleri de Türkçe’de aynı maksatla kullanılmaktadır.

Kısmet “bölmek, bölüşmek” anlamındaki kasm ve iktisâm kelimeleriyle bağlantılıdır. Bir ayette, “...Dünya hayatında onların geçimliklerini biz taksim ettik... (Zuhruf 43/32) denilmektedir.

Buna göre kısmet, “Allah’ın daha çok geçim açısından önceden (ezelde) herkesin elde edeceği şeyleri belirlemesi, rızkını taksim etmesi”, nasip ise “bu taksimde herkese ayrılan pay” manalarına gelir.

Aynı duygu ve inanışları ifade etmek üzere kullanılan kader kelimesi, aslında diğer bütün kavramları içine alabilecek geniş bir muhtevaya sahiptir.

Kader, “canlı cansız bütün tabiat nesnelerinin ve bütün olayların önceden Allah tarafından bilinmesi ve planlanması” demektir. Hiçbir şeyin bu plan dışında kalması veya buna ters düşmesi mümkün değildir.

Özetle, Allah, olmuş, olan ve olacak her şeyi ve kulunun tercihini hangi yönde kullanacağını ezeli ilmiyle bilir. Kısmet ve nasip de kaderin dışında değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun