Kerbela'nın gerçek adı nedir? Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra mı bu adı aldı?

Kerbela'nın gerçek adı nedir? Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra mı bu adı aldı?
Tarih: 28.03.2012 - 10:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

Kerbela'nın gerçek adı nedir? Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra mı bu adı aldı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bağdat'ın yaklaşık 100 km. güneybatı­sında yer alan Kerbelâ'nın İslâm tarihin­deki şöhreti, Hz. Hüseyin ile ailesi fertle­rinin 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tari­hinde Emevîler'ce şehid edildikleri yer olması ve kabirlerinin burada bulunma­sından kaynaklanmaktadır.

Hz. Ali'nin medfun olduğuna inanılan Neceften son­ra ikinci atebedir. Kerbelâ isminin Akkadca "sivri külah" anlamında­ki karballatu kelimesinin Orta İbrânîce ve Ârâmîce'de aldığı karbalâ şeklinden Arapça "Bâbil çevresi" mâ­nasına gelen Küver Bâbil'den ve yine Arapça "ayakların yumuşak zemine batması" anlamındaki kerbele kökünden geldiği yolunda bazı görüşler ileri sürülmüşse de kesin bir sonu­ca varılamamıştır.

12 (634) yılında Hâlid b. Velîd'in Hîre'nin fethinden sonra ordusuyla Kerbelâ'ya indiği ve burada birkaç gün ko­nakladığı bilinmektedir. Hz. Ali'nin de Enbâr yahut Sıffîn'den Kûfe'ye dönüşünde buraya uğradığı ve be­raberinde bulunanların susuzluktan en­dişe ettikleri, ancak bir kuyu bulup su iç­tikleri rivayet edilir. Bu bilgiler Kerbelâ'nın İslâm öncesinde kurulmuş bir belde olduğunu göstermek­tedir.

(bk. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, KERBELA mad., Mustafa Öz, Ankara 2002, c. 25, s. 271)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun