Sünnetle Yaşamak - 69. GÜN

  Ukbe b. Âmir (r.a.)’tan rivayete göre dedi ki: ‘Ey Allah’ın Rasûlü, bana Hud suresinden birkaç ayet, Yusuf suresinden de birkaç ayet öğretir misin? dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.) şöyle buyurdu:

     “Ey Ukbe b. Âmir, sen «Kul eûzübiRabbi’l-Felak» suresinden daha çok Allah’ın sevdiği, O'nun nezdinde ondan daha beliğ (kapsamlı ve anlamlı) bir sure aslâ okuyamazsın. Eğer onu namazda hep okuyabilirsen durma yap.”

[İbnHibban, Sahih, III, 159; Hakim, Müstedrek, I, 240]

 

     Kaynak: Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s.  356-357.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun