Sünnetle Yaşamak - 60. GÜN

  Ebu Zerr (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

     “Sizden her birinizin, her bir mafsalına karşılık bir sadakası vardır. Her tesbih (Subhanallah) bir sadakadır. Her tahmid (el-Hamdulillah) bir sadakadır. Her tehlil (Lâ ilâhe illallâh) bir sadakadır. Her tekbir (Allahu ekber) bir sadakadır. İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek de birer sadakadır. Bütün bunlara, kişinin kılacağı iki rekat duha/kuşluk namazı yeterlidir.” [1]

[Müslim, Salatu’l-Musafirîn 84 (720), Zekat 56 (1009). Ayrıca bk. Ebu Dâvud, Salatu’l-Tatavvu’ 12 (1285, 1286), Edeb 159-160 (5243, 5244); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V/167, 168]

 

     [1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 865.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun