Sünnetle Yaşamak - 363. GÜN

Câbir b. Abdullah (r.a.) ile Ebu Talha (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

“Kim bir müslümanı saygınlığının kaybolması, şerefinin elden gitmesi söz konusu olan bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini çok arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır.

Kim de bir müslümana şerefinin elden gitmesi ve saygınlığının yitirilmesi söz konusu olan bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini çok arzu ettiği bir yerde eder.” [1]

[Ebu Davud, Edeb 36 (4884); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/39]  

 

[1] İbnu’l-Mübârek el-Mevsilî, 8 Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisleri, Tercüme-Tahric-Düzenleme ve Açıklama: Hanifi Akın, Karınca Polen Yayınları, İstanbul 2012, s. 81.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun